2022-10-21T00:00:00

Papírna Smurfit Kappa představuje novou udržitelnou inovaci

Papírna Townsend Hook společnosti Smurfit Kappa ve Velké Británii zavedla novou nejmodernější inovaci procesu sušení, která snižuje spotřebu energie a množství emisí CO2.

Sušení papíru je tradičně jedním z energeticky nejnáročnějších aspektů výrobního procesu. Nově zvedené inovativní procesy vedly k 6% snížení spotřeby parní energie a 5% snížení celkového množství emisí CO2 z papírny v Kentu.   

V projektu se k vytvoření virtuálního zobrazení sušícího systému (pro simulaci toho, jak systém bude fungovat) využil přístup „digitální replikace“. První příklad využití technologie digitální replikace se použil během záchranné mise kosmické lodi Apollo 13 v roce 1970, kdy se k určení letových charakteristik daleko od Země použily počítačové modely.  

Smurfit Kappa má za cíl dosáhnout 55% snížení intenzity fosilních emisí emisí CO2 do roku 2030 a alespoň nulových čistých emisí CO2 do roku 2050. Lídr v oblasti obalových řešení také nechal své cíle v oblasti snížení emisí do roku 2030 posoudit iniciativou Science Based Targets, která potvrdila, že jsou v souladu s cíli Pařížské dohody.

David Upton, výkonný ředitel divize Smurfit Kappa UK Paper, tuto inovaci okomentoval následovně: „Pokročilý nový proces sušení nám pomohl výrazně snížit spotřebu energie v papírně. Vzhledem k pokračujícím rostoucím nákladům na energie a kolísání tohoto trhu nám tato technologie pomůže snížit náklady a učinit další krok k dosažení našeho cíle čistých nulových emisí.  

Tuto metodu jsme zkoušeli v jiných oblastech výrobního procesu a doufáme, že časem uvidíme podobné pozitivní výsledky. Velké poděkování patří všem našim partnerům zapojeným do tohoto vysoce kolaborativního projektu. Výsledky, kterých jsme dosáhli, svědčí o jejich obětavosti, tvrdé práci a ochotě usilovat o udržitelnější budoucnost.“

Společnost Smurfit Kappa spolupracovala na uvedení této inovace do praxe s mnoha partnery, včetně Technické asociace papírenského průmyslu, Automation X, ProcSim, Carbon Trust a Ministerstva obchodu, energetiky a průmyslové strategie. Projekt byl začátkem tohoto roku oceněn na Paper Industry Gold Awards 2022 v kategorii Udržitelné inovace.