Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Uppförandekod

​Vår uppförandekod fastställer vår position i förhållande till efterlevnad av gällande lagstiftning, etiska normer och vårt engagemang för anställda.

Vårt huvudmål är att säkerställa att vår verksamhet följer de högsta etiska normerna.

Vår uppförandekod är mycket högt värderad och grundar sig på följande internationella konventioner och koder:

  1. Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (kärnkonventioner)
  2. FN:s deklaration om grundläggande mänskliga rättigheter
  3. OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  4. FN:s Global Compact

Alla våra verksamheter och deras anställda tillämpar koden. Vi klargör att personlig och professionell integritet är varje anställds ansvar. Våra anställda kan därutöver rapportera (potentiella) missgärningar genom att följa SKG Wistleblower (Good Faith Reporting Policy).

Det finns specifika policyer i viktiga hållbarhetsområden för att förbättra vår prestation. Dessa policyer omfattar miljö, hållbart skogsbruk, hållbart inköp, socialt medborgarskap och hälsa och säkerhet.

Senaste hållbarhetsrapporten

Se fler publikationer

Policyer

Vi har en serie uppförandekoder och policyer som täcker en rad områden som berör våra operativa rutiner och ledningsrutiner.

Läs våra policyer