Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Kvalitetsstandarder

​Returpapper är en global handelsvara. Av denna anledning är det viktigt att man fastställer och förstår behovet av en gemensam kvalitet.

Vi stödjer Confederation of European Paper Industries (CEPI) lista med standardkvaliteter för returpapper och -papp EN643.

EN643 beskriver standardkvaliteterna genom att definiera vad de ska innehålla. Du hittar en översikt av de returpapperskvaliteter som vi använder i vårt produktavsnitt.

Vi är stolta över vår verksamhets låga miljöpåverkan. Detta kan bara uppnås genom att man optimerar varje del av livscykeln. För att uppnå detta är det viktigt att råmaterialförsörjningen till våra pappersbruk är av mycket hög kvalitet. Material av bra kvalitet hjälper oss att köra våra maskiner effektivare och minimera energi- och deponeringskostnader.

Leveranser kontrolleras mot EN643:s kvalitetsstandarder så att de inte innehåller för mycket fukt eller komponenter som inte är av papper:

  • Metaller
  • Plast
  • Glas
  • Textilier
  • Trä
  • Sten
  • Medicinskt avfall
  • Sand och byggmaterial
  • Syntetiska material

Leveranser av returpapper och kartong ska inte innehålla mer fukt än vad som är naturligt förekommande (högst 10 %).