Better Planet Packaging

Papper är ett av de mest miljövänliga förpackningsmaterialen som finns

När det gäller miljövänliga förpackningsmaterial har papper allt: det är återvinningsbart, förnybart och har konsekvent haft den högsta återvinningsgraden de senaste åren och, även om det slutar som skräp, så är det fortfarande biologiskt nedbrytbart.

Papper är genomgående världens mest insamlade och återvinningsbara material  

Eftersom drivkraften för att minska avfallet börjar få fart på allvar, är den lätthet med vilken papper kan återvinnas ett alltmer uppskattat attribut.  Återvinnings- och insamlingsgraden för papper och kartong är den högsta för något förpackningsmaterial med 85,5 % respektive 92,5 % (Eurostat 2016).  På Smurfit Kappa har vi som mål att bidra till en värld utan avfall genom att stödja cirkularitetskonceptet.  Vi samlar in använda förpackningar och återanvänder mer än 90 % av detta material i vår affärsmodell med ett slutet kretslopp.

Papper skyddar mer resurser än det förbrukar

Förpackningar är avgörande för att minimera skador på produkter och förlänga deras livslängd.   I genomsnitt investeras tio gånger mer resurser – material, energi och vatten, i produkter jämfört med de resurser som det går åt för att tillverka de förpackningar som används för att skydda dem. Utan förpackning skulle många av de varor som tillverkats eller livsmedel som odlats skadas eller förstöras innan de når konsumenten.    

Pappersförpackningar stöder hälsosamma skogar

Vår bransch är en betydande och synlig användare av träfiber. Det är vår basråvara och vi säkerställer att dess ursprung är hållbart. Inom Smurfit Kappa kommer endast 25 % av de fibrer vi använder direkt från färskt trä och 75 % av våra fibrer kommer från återvunna källor. Allt vårt trä kommer från hållbart förvaltade planterade skogar som är spårbarhetscertifierade av FSC® och/eller PEFC™. För närvarande är över 90 % av våra leveranser till kunderna spårbarhetscertifierade, och vi har som mål att öka detta till 95 % senast 2025.. 

 

Fem skäl till varför pappersbaserade förpackningar bör finnas med på din agenda

1. Pappersbaserade förpackningar är förnybara

Allt vårt papper är tillverkat av förnybara resurser, med träfiber som kommer från hållbart förvaltade skogar.

Läs mer

2. Pappersbaserade förpackningar är återvinningsbara

Pappersbaserade förpackningar är återvinningsbara och återvinns. Med en insamlingsgrad på 92,5 % och en återvinningsgrad på 85,8 % har pappersbaserade förpackningar lägst risk för att inte återvinnas.

Läs mer

3. Pappersbaserade förpackningar är biologiskt nedbrytbara

Pappersbaserade förpackningar är biologiskt nedbrytbara. I det sällsynta fall att papperet hamnar i naturen försvinner det inom några månader.

Läs mer

4. Spårbarhet

Certifierad spårbarhet är din garanti för förpackningar med en hållbar och spårbar försörjningskedja. På Smurfit Kappa är 90 % av kundleveranserna certifierade enligt FSC® och/eller PEFC™. Vi visar på varje faktura att din låda är certifierad. 

Läs mer

5. Cirkularitet

Vår cirkulära affärsmodell hjälper oss att hitta den bästa, återvinningsbara förpackningslösningen för varje situation samtidigt som den ger en lägre total miljöpåverkan och mindre avfall.

Läs mer

Letar du efter miljövänliga förpackningar?

Kontakta oss

* Obligatoriska fält

Jag bekräftar att jag har läst och godkänt innehållet i sekretesspolicyn . Du har rätt att när som helst säga upp användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Allt du behöver göra är att kontakta oss.

Utforska hur vi hjälper våra kunder att skapa en bättre planet

Relaterade sidor