Hur kan vi hjälpa dig?
Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Pappersåtervinning - Kraftkvaliteter

4.02 Använt korrugerat kraftmaterial 1

Använda lådor av wellpapp med endast kraftliner, med fluting av kemisk eller halvkemisk massa.

Denna kategori består normalt av 100 % ÅTERVUNNET MATERIAL (Post-consumer) enligt FSC® STD 40.007.

Innehållet i alla leveranser uppfyller de definitioner och beskrivningar som ges i standarden CEPI EN 643.

Vilka tekniska egenskaper har denna produkten?

 • Maximal ansträngning kommer att göras för att förhindra att följande förbjudna papperskategorier blandas i returpappersändningarna:
  - förorenat returpapper och wellpapp från sjukhus.
  - returpapper och wellpapp som har innehållit kemikalier eller livsmedel.
  - täckmaterial som använts för att täcka möbler under reparations- och målningsarbeten.
  - gamla arkivpapper från bibliotek, kontor etc., om de innehåller PCB.
 • Leverans huvudsakligen i form av balar.
 • Säkerställande av lagrings- och transportförhållanden som skyddar mot korskontaminering t.ex. av farliga ämnen eller dålig lukt. 
 • Levererade balar kommer att märkas med en avtalad leverantörskod, vilket vanligtvis är ett tresiffrigt nummer som sprutas på balen eller på en etikett som fästs på balens vagnsida.

Olika sätt att samla in pappersavfall

Oavsett hur dina återvinningsbehov ser ut, kan vi erbjuda dig olika typer av insamlingsutrustning och -fordon som garanterar en effektiv insamling.

Med bred och flexibel utrusning skräddarsyr vi insamlingstjänsten så att den passar alla dina återvinningsbehov. Oavsett om det är papp i lös form eller balar, eller om du har 1 kg eller 1 000 ton – vi har lösningen för dig.

Utöver ett brett sortiment av insamlingsbehållare har vi släpvagnar, balpressar, transportörer och annan specialanpassad utrustning som du kan använda på din enhet.

Olika sätt att samla in pappersavfall

Många kunder väljer att skicka sitt pappers- och kartongmaterial för återvinning direkt till någon av våra enheter för återvinning, där de hanteras på ett ansvarsfullt, effektivt och tillförlitligt sätt.

Om du skickar material direkt till en återvinningsenhet kan du vanligtvis välja om du vill donera intäkten till lokala välgörenhetsorganisationer. Detta är mycket populärt bland organisationer med relativt små eller sällan förekommande leveranser, som väljer ett hållbart sätt att återvinna sitt pappersmaterial.

Använd hitta enhet för att se närmaste återvinningsenhet.

Kontakta oss

Jag bekräftar att jag har läst och godkänt innehållet i sekretesspolicyn . Du har rätt att när som helst säga upp användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Allt du behöver göra är att kontakta os.

Component "Related Products" has no content