2021-11-09T00:00:00

En guide till Frustration-Free Packaging (FFP)

 

Att sälja på Amazon ger företag av alla storlekar en mängd möjligheter. Du kan nå nya konsumenter och sälja dina produkter över hela världen. Amazon har dock vissa regler och riktlinjer som du måste följa för att kunna dra nytta av dessa fördelar. Programmet Frustration-Free Packaging (FFP) lanserades av Amazon 2008 och har genomgått ett antal anpassningar under årens lopp men är fortfarande i högsta grad relevant.

De senaste sex åren har Amazon minskat förpackningsvikten per sändning med 36 % och minskat förpackningsanvändningen med en miljon ton genom dessa program. Det är inte bara Amazon som fokuserar på att minska förpackningsanvändningen, utan även konsumenterna. Idag prioriterar kunderna företag som gör hållbara val, och förpackningar spelar en stor roll i deras köpbeslut.

På Smurfit Kappa är vi experter på Amazons FFP och har skapat paket för programmet i många år. Om du vill certifiera din förpackning för FFP, rekommenderar vi att du läser vidare för vår kompletta guide.

Vad är Amazons Frustration-Free Packaging-program (FFP)?

Frustration-Free Packaging, eller FFP, är en uppsättning förpackningskriterier framtagna av Amazon och som företagets säljare måste uppfylla. Syftet med programmet är att minska överförpackning och förbättra kundupplevelsen och hållbarheten. FFP-programmet består av tre certifieringsnivåer som omfattar alla produkter. Dessa är:

  • Nivå ett - Frustration-Free Packaging: Förpackningen klassas som nivå ett om den är 100 % återvinningsbar via de återvinningskärl som tillhandahålls via nationella insamlingssystem, är enkel att öppna och använder minimalt med förpackningsmaterial. Produkterna på nivå ett behöver heller inte förberedas av Amazon för frakt och kräver ingen ytterlåda. Att få dina produkter godkända som nivå ett är det mest fördelaktiga alternativet för ditt företag. Du kan generera incitamentsbetalningar från varje försäljning och får information om din produktlista för utmärkta förpackningsinitiativ, vilket uppmuntrar konsumenterna att välja dig snarare än dina konkurrenter.
  • Nivå två – Ships in Own Container: Nivå två-produkter, även kallade SIOC, kan skickas i sin egen förpackning utan att Amazon behöver placera produkten i en ytterlåda eller emballera den ytterligare.
  • Nivå tre – Prep-Free Packaging: Den sista nivån är Prep-Free Packaging, eller PFP, vilket innebär att produkterna måste placeras i en ytterlåda från Amazon. Alla produkter på nivå tre omfattas av krav på ersättning för Amazons hantering. När dina produkter klassas som nivå tre får du vara beredd på att stå för merkostnaderna. 

Vilka är kraven på Frustration-Free Packaging?

Merparten av Amazons säljare strävar efter att deras produkter ska certifieras som Frustration-Free Packaging/FFP i och med de många fördelar som följer av detta. FFP är inte bara bra för dina kunder utan även för ditt företag, eftersom du inte behöver bekymra dig om att betala Amazon för fraktkostnaderna, samtidigt som du kan dra nytta av FFP-incitamenten. För att förpackningar ska certifieras som nivå ett-FFP måste de uppfylla FFP-kraven nedan:

  • Form: Rektangulär med sex sidor
  • Storlek: Minimimåtten för en produkt är 15 x 10 x 1 cm
  • Vikt: Högsta tillåtna vikt är 23 kg
  • Inga skador: Lägsta skade- eller defektfrekvens, kontrolleras med hjälp av ISTA 6-överensstämmelseprovning
  • Minskar avfallet: Minskar förpackningsavfallet genom att ha ett bra produkt-/förpackningsförhållande
  • Återvinningsbara: Tillverkade av material som är 100 % återvinningsbart i de återvinningskärl som ingår i de nationella insamlingssystemen, t ex pappersbaserade förpackningar
  • Lätta att öppna: Amazons FFP klassificerar förpackningar som ”lätta att öppna” om hela innehållet kan tas ut på mindre än 120 sekunder, med minimal användning av sax

Hur får du din förpackning FFP-certifierad av Amazon?

På Smurfit Kappa är vi experter på Amazons Frustration-Free Packaging (FFP) och helt införstådda med hur certifieringsprocessen är utformad och vilka kraven är. Vi kan hjälpa dig med alla steg i certifieringsprocessen och har brutit ner denna i tre tydliga steg:

1. Paketdesign
Det första steget handlar om vad du säljer och hur du paketerar dina produkter. Dina produkter får ett individuellt ASIN-nummer (Amazon Standard Identification Number) och det är så de kommer att bli FFP-certifierade. Fundera kring din befintliga förpackning och hur du skulle kunna göra om den så att den blir mer e-handelsvänlig och med FFP i åtanke. Undvik perforeringar och hål i paketet och använd pappersbaserade material. 

När vi designar för FFP-certifiering tar vi fram en prototyp så att vi kan validera om den kommer att gå igenom innan vi fortsätter med nästa steg. Vi rekommenderar även att du undviker certifiering för varje enskilt ASIN för att minska antalet formulär som du måste fylla i.

2. Testa och certifiera
När din paketdesign är klar är testningen nästa fas i processen. I den här fasen tittar vi på dina kunders behov samt på sådant som skulle kunna göra att Amazon inte godkänner din förpackning. Om det uppstår några problem kommer vi att hantera dem innan produkten når certifieringssteget.  

Amazon tillåter att företag själva certifierar sina produkter, och detta är något som vi på Smurfit Kappa kan hjälpa till med. För icke ömtåliga föremål kan vi slutföra självcertifieringen på någon av våra lokala anläggningar. För ömtåliga föremål kan vi använda våra ISTA-certifierade laboratorier i Northampton, Storbritannien och Hoogeveen i Nederländerna.

3. Registrera
Efter att ha arbetat med Smurfit Kappa för att skapa din Frustration-Free Packaging-lösning är du redo att registrera dina produkter för nivå ett FFP. Detta är det sista steget och bör slutföras först när du är redo att börja leverera till Amazons Fulfilment Center med din nya förpackning. Om du registrerar produkten innan allt är klart för detta steg, finns det risk att du måste göra om hela certifieringsprocessen. 

Om du är redo att börja använda Frustration-Free Packaging och dra nytta av de många fördelarna som Amazon kan erbjuda, då finns vi på Smurfit Kappa här för att hjälpa dig. Genom oss kan du göra stora kostnadsbesparingar, tillgodose kundernas behov och nå dina hållbarhetsmål med våra innovativa förpackningslösningar. För att diskutera dina FFP-krav i detalj rekommenderar vi att du pratar med någon av våra experter, som kommer att vägleda dig genom processen.

 

Vill du prata mer med någon av våra FFP-experter?

Kontakta oss

* Obligatoriska fält

Upp till 5 filer kan laddas upp. Max (5MB) per fil.

Du kan när som helst säga upp din prenumerationen genom att klicka på länken Avsluta prenumerationen i e-postmeddelandet. Du har rätt att när som helst säga upp användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Allt du behöver göra är att kontakta oss.