Smurfit Kappa investerar över €30 miljoner i Spanien för att fortsatt reducera CO2 utsläpp
2024-06-11T00:00:00

Smurfit Kappa investerar över €30 miljoner i Spanien för att fortsatt reducera CO2 utsläpp

Investeringar som kommer öka cirkulariteten på produktionsprocesserna på pappersbruken Sangüesa och Nervión.

Smurfit Kappa har visat sitt engagemang för att uppnå sina hållbarhetsmål genom invigningen av två toppmoderna investeringar i Spanien. 

Över 12 000 solpaneler presenterades vid förpackningsledarens pappersbruk i Sangüesa, som tillsammans med dess biomassa- och återvinningspannor kommer att generera mer än 50% av dess årliga energibehov, vilket motsvarar energiförsörjningen för 3 600 hem.

Solcellssystemet, som är störst av sitt slag i Navarra-regionen, förväntas minska pappersbrukets årliga CO2-utsläpp med över 3 000 ton och representerar en investering på 6 miljoner euro. Sedan 2005 har pappersbruket i Sangüesa minskat sina CO2-utsläpp med över 51 %.

Den andra investeringen på 27 miljoner euro i pappersbruket i Nervión innebär att bruket antar en helt cirkulär produktionsprocess, vilket innefattar det största deponireduceringsprojektet som Smurfit Kappa har genomfört hittills. Projektet förväntas ta bort 75 000 ton avfall från deponi och dessutom eliminera cirka 450 000 km vägtransport per år.

 

Javier Rivas, COO för Smurfit Kappa Paper & Board Europe, sa: "Invigningen av både Sangüesa- och Nervión-investeringarna är milstolpar för Smurfit Kappas pappersdivision och är i linje med  EU Green Deal’s om övergång till klimatneutralitet genom ökad användning av renare energiteknik."

Garrett Quinn, Chief Sustainability Officer på Smurfit Kappa, tillade: "Dessa två projekt visar koncernens fortsatta investeringar för att uppnå sina hållbarhetsmål med över 30 miljoner euro i bara dessa två projekt, vilket leder till minskade utsläpp och ökad cirkularitet i vår produktionsprocess."

Invigningsevenemangen för Sangüesa och Nervión besöktes av Smurfit Kappas koncernchef Tony Smurfit.

 


STAY INFORMED

Sign up to get the latest news from Smurfit Kappa