Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

2021-08-31T00:00:00

Smurfit Kappa planerar att skapa Sveriges största arkfabrik

Den 31 augusti meddelade vi att bolaget avser flytta sin verksamhet i Landsbro till Eslöv. I Eslöv är tanken att verksamheten ska sammanföras med två andra enheter och därmed bilda Sveriges största arkfabrik. Den nya enhetens namn kommer att bli Welltillverkaren.

Bakgrunden till avsiktsförklaringen är att enheten i Landsbro trots ett hårt och gediget arbete kämpar med sin lönsamhet och att bolaget därför behöver göra strukturella förändringar för att skapa en enhet med betydligt högre kapacitet och konkurrenskraft. Vidare kommer den nya enheten stärka Smurfit Kappas erbjudande vad gäller service, tillgänglighet och flexibilitet. 

Arbetet med sammanslagningen kommer att ske gradvis under hösten för att inte påverka leveransen till våra kunder. Hela flytten beräknas vara genomförd vid årsskiftet 2021/2022 och samtlig personal kommer att erbjudas möjligheten att följa med till den nya verksamheten i Eslöv. Sammanslagningen av de andra två enheterna finns det redan beslut om.

"Då bedömningen är att det inte går att ytterligare väsentligt förbättra produktiviteten ser ledningen att bolaget behöver göra strukturella förändringar som kan göra affären lönsam.” säger Martin Engholm, General Manager och ansvarig för enheten i Landsbro och fortsätter; ”Detta skulle leda till synergier i form av en samlat högre produktion med en proportionellt lägre kostnadsbild. Det skulle också innebära en närhet till, och support från, vår Wellpappfabrik i Eslöv.”

Vid frågor kontakta Martin Engholm, GM Eslövsklustret på tel 0413-680 00 alternativt via mejl Martin Engholm