Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

2021-06-01T00:00:00

Smurfit Kappa tillkännager bränslekonvertering för mångmiljonbelopp i Tyskland för att kraftigt minska koldioxidutsläppen

Smurfit Kappa har aviserat en betydande investering på 11,5 miljoner euro i sitt pappersbruk i Zülpich i Tyskland, som kommer att finansiera ett bränslekonverteringsprojekt som syftar till att minska anläggningens koldioxidutsläpp. Anläggningen producerar för närvarande cirka 500 000 ton papper årligen.

Investeringen kommer att möjliggöra en större ombyggnad av anläggningens flerbränslepanna, vilket kommer att ge en mer hållbar bränslekälla för produktion av ånga och el vid bruket. Ett integrerat system för återvinning av ånga, som optimerar energianvändningen, kommer att ersätta kol som energikälla och kolet kommer att fasas ut. Enligt de nuvarande planerna väntas den ombyggda pannan att vara driftklar i mitten av 2022. 

Den nya investeringen kommer inte bara att säkra brukets framtida energiförsörjning utan den kommer också att få en betydande inverkan på anläggningens koldioxidavtryck. Den nya investeringen kommer att minska koldioxidutsläppen vid pappersbruket i Zülpich med 21 % och spara 55 000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar årsutsläppen från 37 446 bilar . Dessutom kommer den nya investeringen att bidra till en imponerande minskning med 2 % av Smurfit Kappas globala koldioxidsläpp.

I en kommentar till investeringen säger Pim Wareman, CEO för Smurfit Kappa Recycled Paper Cluster: – Denna stora investering illustrerar de avgörande steg som Smurfit Kappa tar runt om i verksamheten för att proaktivt minska vårt koldioxidavtryck, samtidigt som vi kontinuerligt förbättrar den totala effektiviteten hos vår utrustning. Med denna investering och genom att omvandla sidoströmmar från papperstillverkningsprocessen, som kasserade produkter och biogas till ånga och elektricitet, är vi på god väg att uppnå EU-målet om en minskning av koldioxidutsläppen med 55 % till 2030.

Fabriken i Zülpich har som mål, med införandet av detta mer cirkulära och hållbara förhållningssätt, att kraftigt minska sin miljöpåverkan som en del av Smurfit Kappas Better Planet 2050-mål.

 

 1 Beräkning baserad på en genomsnittlig motor för personbilar i EU.