Konsumenter gör ett modestatement när det gäller hållbarhet | Smurfit Kappa
2020-09-18T00:00:00

Konsumenter gör ett modestatement när det gäller hållbarhet

  • Covid-19 en katalysator för ökad hållbarhet
  • 41 % av de som handlar mode på nätet har förändrat sitt köpbeteende de senaste sex månaderna
  • 35 % skulle inte handla online av ett modeföretag om de upptäckte att deras förpackningar inte är miljövänliga.

En ny undersökning utförd av den globala förpackningsledaren Smurfit Kappa visar att konsumenterna gör ett statement genom att kräva mer hållbara förpackningar från varumärken innan de handlar mode på nätet. Undersökningen, som genomfördes med konsumenter från fyra olika europeiska länder, visar att 41 % av de som handlar mode på nätet har blivit mer miljömedvetna när de köper mode på nätet sedan början av Covid-19-pandemin.

Undersökningen, där konsumenter i Tyskland, Irland, Nederländerna och Storbritannien tillfrågades, fann att nästan hälften av konsumenterna köpte modeartiklar online en gång i månaden eller mer, vilket speglar e-handelns ökande popularitet bland såväl kvinnor (44 %) som män (43 %). 

Konsumenterna vidtar åtgärder

Konsumenterna gör medvetna val när de handlar mode på nätet, vilket visar att de har vidtagit åtgärder de senaste sex månaderna för att säkerställa att deras inköp är så miljömedvetna som möjligt. 

Undersökningen visar att:

  • 25 % av modekonsumenterna har gjort efterforskningar av ett varumärke på nätet för att bedöma hur hållbart det
  • 35 % av modekonsumenterna uppgav att de inte skulle handla online från ett modeföretag om de upptäckte att deras förpackningar inte är miljövänliga
  • 23 % av de tillfrågade har handlat vid upprepade tillfällen från ett modemärke för att detta har ett hållbarhetstänk 

Arco Berkenbosch, VP of Innovation and Development på Smurfit Kappa, kommenterar resultaten av undersökningen: – Konsumenterna vill att modemärken som finns på nätet ska agera ansvarsfullt och tänka på hur deras verksamhet påverkar samhället och miljön. Modemärken, ja, alla varumärken egentligen, måste anpassa sig till konsumenternas krav på hållbarhet, annars riskerar de att förlora dem som kunder.

– På de fyra marknader som undersökts är konsumenternas känslor och fokus på hållbarhet en röd tråd, vilket belyser den växande aptiten hos europeiska konsumenter att varumärken bör fortsätta att prioritera och åta sig att förbättra sina metoder för hållbarhet även under den pågående ekonomiska krisen.

Konsumenterna vill lära sig mer

Konsumenter som handlar på nätet står emellertid inför hinder när de ska göra ett hållbart val. Undersökningen visar att avsaknad av tillgänglig information (34 %), brist på hållbara alternativ (32 %) och kostnad (30 %) är de största hindren för att konsumenterna ska kunna agera mer hållbart när de handlar på nätet. Mer än hälften av de svarande (57 %) sa att de skulle vilja höra mer om e-handlarnas arbete för att vara hållbara när det gäller förpackningar. Detta visar hur stor påverkan hållbarhet har på konsumenternas köpbeteende och hur varumärkenas insatser antingen kan bredda eller urholka deras kundstock. 

Konsumenterna tänker bredare kring hållbarheten i sina inköp, inklusive förpackningen. Varumärken måste ompröva hållbarheten i sina förpackningar om de ska kunna tillgodose dessa förändrade förväntningar hos konsumenterna. 

Hållbara förpackningar - en viktig faktor 

Undersökningen visar att modekonsumenter är mer benägna att ange hållbarheten hos förpackningar som något som har en positiv inverkan på intrycket av deras köp än traditionella marknadsföringstekniker.

En majoritet av de tillfrågade uppgav att effektiv användning av material (62 %), användning av hållbara material (61 %) och att kunna läsa om varumärkets hållbarhetsarbete (56 %) bidrar till ett positivt intryck av deras onlineköp när de får sitt paket. Två tredjedelar av konsumenterna (66 %) anser att e-handlarna har ett ansvar att se till att deras förpackningar är hållbara. 

Som svar på den ökande e-handeln och ökade förväntningar hos konsumenterna har Smurfit Kappa utökat sitt sortiment av hållbara förpackningar som utformats för e-handelsmarknaden. Med innovativa designmekanismer som möjliggör enkel öppning och återförslutning vid returer erbjuder vårt sortiment av e-handelsförpackningar för modebranschen för modebranschen ett brett urval av flexibla och snygga förpackningslösningar för varor i alla former och storlekar. Alla produkter är tillverkade i ett enda material, kan enkelt återvinnas och är biologiskt nedbrytbara. Den pappersbaserade produktportföljen är ett ansvarsfullt alternativ för varumärken när konsumenternas medvetenhet och oro för förpackningsavfall fortsätter att öka.

– Resultaten pekar på den stora påverkan som förpackningar kan ha på konsumenter och deras köpbeslut, både som möjlighet för företag som prioriterar hållbarhet att öka kundlojaliteten och de potentiella konsekvenserna för de företag som inte gör det, säger Berkenbosch.

– Vi samarbetar med våra online-modekunder för att skapa innovativa hållbara förpackningslösningar som har rätt storlek och form för artikeln, som skyddar produkten under transport men som också ger en känslomässig koppling till företaget hos kunden när paketet kommer fram. Om vi ska kunna minska nivån av ohållbart förpackningsavfall måste alla, inklusive varumärken, konsumenter och förpackningsleverantörer, samarbeta för att det ska få verklig effekt, avslutar Arco Berkenbosch.

Se vårt hållbara förpackningssortiment för modebranschen