2018-07-16T00:00:00

Smurfit Kappa satsar på digitalisering inom wellpappindustrin med ett nytt papperssortiment

Smurfit Kappa fortsätter att bidra till den digitala innovationen inom wellpappindustrin genom att utveckla ett sortiment med flerfunktionellt papper för både digitalt och flexografiskt tryck.

Framstegen inom digitaltryck, inklusive kundanpassad grafisk design, har inneburit en rad fördelar för kunderna, däribland större flexibilitet och försäljningsökning.

Smurfit Kappa utnyttjar, som leverantör av en bred portfölj av pappersbaserade förpackningsprodukter, sin expertis och erfarenhet för att utveckla en unik och hållbar lösning för all tryckteknik.

För att kunder ska kunna gynnas fullt ut av potentialen med digitaltryck, både inom förpackningar och displayer för försäljningsställen, bör tryckpressen fungera väl ihop med förpackningsmaterialet. Därför har Smurfit Kappa beslutat att utveckla ett nytt papperssortiment som kan maximera kapaciteten hos digitaltryck.

Det nya papperet kommer att innebära en rad nya möjligheter för förpackningsindustrin. En av egenskaperna hos det nya sortimentet som just nu tas fram är att det ska vara anpassat för både UV-baserat och vattenbaserat digitaltryck. Sortimentet kommer också att vara kompatibelt med flexografiska tryckpressar, vilket ger kunderna fler valmöjligheter.

Dagens konsumenter vill ha utskrifter med både kvalitet och kundanpassning, och Smurfit Kappas ShelfSmart-teknik har visat att väl utformad, kundanpassad grafisk design ökar försäljningen i alla försäljningskanaler.

Så här säger Lars Henriksson, produktutvecklingschef för Smurfit Kappas pappersdivision, om det nya papperet: “För att kunna erbjuda våra kunder grafisk design med rätt nivå av flexibilitet och kvalitet har Smurfit Kappa satsat på digitaltryck.”

”Det nya papperssortimentet har fungerat väldigt bra i våra betatester och det ser högst lovande ut. Det blir ännu ett steg framåt på vår resa mot digitalisering av den pappersbaserade förpackningsindustrin.”

Lanseringen av det nya papperet planeras senare i år och är ett resultat av Smurfit Kappas investering i toppmoderna tryckpressar.