2018-10-25T00:00:00

Smurfit Kappa bygger vidare på sina hållbarhetsprestationer med en ny uppsättning mål

Smurfit Kappa har tagit nästa steg framåt på sin hållbarhetsresa genom att rulla ut en ny uppsättning ambitiösa mål. 

Förpackningsledaren har haft ett långsiktigt engagemang för att göra verkliga och mätbara framsteg mot sina fem strategiska hållbarhetsprioriteringar för skog, klimatförändringar, vatten, avfall och människor.  

Tidigare i år meddelade Smurfit Kappa att man hade uppnått och i vissa fall överträffat sina tidigare hållbarhetsmål inom områdena medarbetare, klimatförändringar och vatten, och där de båda sistnämnda målen har uppnåtts tre år före den utsatta tidsfristen, som är 2020. 

Även om Smurfit Kappas pappersbaserade förpackningar är förnyelsebara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara är själva papperstillverkningsprocessen resurskrävande, och företaget har därför tagit fram en ny uppsättning mål som ska bygga vidare på de framsteg som redan har gjorts. Dessa är:

  • Upprätthålla >90 % av spårbarhetscertifieringen av årliga kundleveranser
  • Upprätthålla 100 % av spårbarhetscertifieringen för ledningssystemet
  • Bedömning av möjligheterna att minska energianvändningen i konverteringsverksamheten till 2020
  • Utföra vattenriskbedömningar för pappersbruk som ännu inte har bedömts till 2020
  • Minska utsläppen av vatten med 60 % till 2025 jämfört med 2005 års siffror
  • Minska pappersbrukens fossilintensitet med 40 % till 2030 jämfört med 2005 års siffror
  • Minska mängden avfall som skickas till deponi med 30 % senast 2025

Inom området ”Medarbetare” har man satt ett nytt hälso- och säkerhetsmål som syftar till att minska TRIR (Total Recordable Incident Rate) med 5 % per år.

På tal om de nya målen säger Steven Stoffer, utvecklingschef: – Denna nya uppsättning mål har utarbetats för att se till att vi behåller vår ledande position inom hållbarhet genom att spegla EU:s ambitiösa hållbarhetsagenda i målen för vårt globala operativa nätverk och på så sätt fortsätta att verka för hållbar innovation.

– De senaste åren har vi gjort stora framsteg i våra ansträngningar att bidra till ett mer hållbart samhälle, och vi är angelägna om att fortsätta på denna resa, där vi samarbetar med våra olika intressentgrupper.

Smurfit Kappa offentliggör en Hållbarhetsrapport varje år som innehåller en detaljerad översikt över sina hållbarhetsresultat, strategiska inriktning samt en granskning av de verksamheter som ligger till grund för företagets strategi.