2018-12-06T00:00:00

Smurfit Kappa firar sina anställdas engagemang för lokalsamhällen

Smurfit Kappa har lanserat sin nya broschyr ”Vår öppna community”, som ger en inblick i det värdefulla CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) som företagets anställda har utfört under året.

”Människor” är en av de fem strategiska pelarna i förpackningsledarens globala hållbarhetsstrategi tillsammans med skogen, klimatförändringar, vatten och avfall. Smurfit Kappa har utvecklat starka relationer med människor i lokalsamhällen för att bygga en hållbar framtid genom att investera i områden som utbildning, miljön, hälsa och välbefinnande samt sociala integrationsprojekt.

Tusentals från Smurfit Kappas globala community av anställda har arbetat som volontärer i projekt i sina regioner. Några exempel på framgångsrika initiativ som de har deltagit i under året är:

  • Utbildningsinitiativet ”Gå klart gymnasiet” i Argentina
  • Skapandet av ett rum med rymdtema på ett barnsjukhus i Spanien
  • Ett bevarandeprojekt för att skydda den biologiska mångfalden i skogarna och på odlingar i Colombia
  • Deltagande i ett fun-run för att samla in pengar till hemlösa i Irland
  • Öppnandet av ett nytt community-center i Mexiko
  • Ett lokalt saneringsprojekt i Ryssland

I en kommentar till den nya broschyren sade koncernchefen Tony Smurfit: – På Smurfit Kappa förstår vi att bra socialt medborgarskap är en viktig del i att bygga och upprätthålla en hållbar framtid.

– Vi är mycket stolta över våra anställda, som har lagt sin tid, själ och expertis på att skapa en verklig och varaktig effekt i sina samhällen.

Smurfit Kappa tilldelades betyget Guld i EcoVadis CSR-bedömning (Corporate Social Responsibility) för femte året i rad tidigare den här månaden.