2018-09-06T00:00:00

Smurfit Kappa firar 40 år av värmeleveranser till Piteås invånare

Smurfit Kappa firar 40-årsjubileum med fjärrvärme som förnybar värmekälla för invånarna i Piteå kommun.

1978 inleddes samarbetet mellan Smurfit Kappas pappersbruk i Piteå och den lokala energidistributören PiteEnergi, som går ut på att överskottsvärme från fabriken används som fjärrvärme till Piteborna.

Eftersom vintern är lång i Sveriges norra delar behöver Piteå en tillförlitlig värmekälla.

Både samarbetet och fjärrvärmenätet har vuxit under årens lopp, investeringar har gjorts i innovativ teknik bland annat en värmeväxlare och rökgaskylare som ökar uttaget av värme från fabriken. Över 3700 byggnader, tre badhus och gågatan i centrala Piteå värms upp av fjärrvärme som kommer från Smurfit Kappa Piteå.

”Vi är glada att få fira 40-årsjubileet för detta mycket framgångsrika partnerskap med PiteEnergi” säger Per Swärd, vd för Smurfit Kappa Piteå. ”Inom Smurfit Kappa är hållbara och cirkulära lösningar praxis. Vi försöker alltid hitta samarbeten som gynnar närområdet där vi har våra fabriker.”

"Tack vare det goda energisamarbetet med Smurfit Kappa Piteå har vi ett väldigt välutvecklat fjärrvärmenät i Piteå” säger Daniel Eriksson, chef för fjärrvärme hos PiteEnergi. ”Sedan samarbetet inleddes har det utvecklats positivt på många sätt.”

Pappersbruket i Piteå producerar årligen över 700 000 ton kraftliner, ett nyfiberbaserat papper som är efterfrågan inom många sektorer, särskilt för hållbara eCommerce-lösningar. Smurfit Kappa är den ledande kraftlinerproducenten i Europa.

För att uppmärksamma 40-årsjubileet för samarbetet kring fjärrvärmen i Piteå genomförs ett antal aktiviteter och arrangemang under året.