2017-12-04T12:00:00

Smurfit Kappa visar globalt ledarskap inom pappersindustrin vid PPI Awards

​ 4th December 2017


Smurfit Kappa har vunnit två prestigefyllda PPI-priser efter att man visat prov på ledarskap inom den globala pappersindustrin.

PPI Awards, som anordnas av RISI, erkänner prestationer som sticker ut i den globala massa- och pappersindustrin.

Smurfit Kappa-verksamheter från båda sidor av Atlanten prisades, där företagets pappersbruk i Zülpich i Tyskland vann priset för ”Motståndskraft – Riskhantering” och pappersbruket i Cali i Colombia tog hem priset för ”Levandegörande av papper – Årets kampanj inom Innovativt tryck och skrivande”.

Bruket i Zülpich har en föredömlig historik inom hälsa och säkerhet och en robust riskhanteringsstrategi. I en kommentar till priset sa VD, Christian Ludwig: — Vi har alltid haft koncernens fulla stöd för att bygga upp vår strategi för motståndskraft och riskhantering till den standard den har i dag, och vi uppmuntras att använda oss av innovativa metoder för att hitta lösningar.

— Jag skulle vilja tacka teamet i Zülpich för att man ansträngt sig extra i alla aktiviteter och i vår dagliga verksamhet.

Pappersbruket i Cali levererade verkligen när det gäller uppgiften ”Levandegörande av papper — Årets kampanj inom Innovativt tryck och skrivande” med sin skoltidningsdisplay CartoPrint. Produktens levande uttryck, som skapades i samarbete med förpackningsdivisionen, inspirerades av dess ursprung inom hållbara skogar och det pågående arbete för att bevara den biologiska mångfalden som företaget bedriver.

CartoPrint.JPG
Luis Vasquez, säljchef för Massa- och pappersdivisionen: — De djärva färgerna och den multisensoriska CartoPrint-displayen är ett samtalsämne i många butiker och bjuder in kunderna att utforska den ytterligare.

— Som med alla våra produkter strävar vi efter att främja pappersfibrernas livscykel i en cirkulär ekonomi, samtidigt som vi för in innovation i varje steg i produktionsprocessen.

Smurfit Kappa upprätthåller fullständig transparens och spårbarhet för hela fiberflödet genom de odlingar och skogar som man äger och förvaltar i Nord-, Central- och Sydamerika, och företaget är den största tillverkaren av kraftliner och återvunnen wellpapp i Europa.