Niesprzedane gazety (bez druku fleksograficznego)
Recycling - All grades

Niesprzedane gazety (bez druku fleksograficznego)

Niesprzedane gazety codzienne bez dodatków ani materiałów ilustrowanych barwionych w masie z dopuszczalnym sznurkiem.

Niesprzedane gazety codzienne bez dodatków ani materiałów ilustrowanych barwionych w masie z dopuszczalnym sznurkiem.

Materiały zadrukowane drukiem fleksograficznym są niedopuszczalne. Kategoria ta składa się zwykle w 100% z MATERIAŁU PRZEDKONSUMENCKIEGO zgodnie z certyfikatem FSC®  STD 40.007.Zawartość wszystkich dostaw z tej grupy jest zgodna z definicjami i opisami określonymi w normie CEPI EN643.

Jakie są właściwości techniczne tego produktu?

 • Zachowana zostanie szczególna ostrożność, aby nie dopuścić do zmieszania z makulaturą poniższych zabronionych kategorii papieru:   
  • Zanieczyszczonego papieru oraz tektury ze szpitali   
  • Papieru oraz tektury zawierających substancje chemiczne lub żywność   
  • Materiałów stosowanych do osłaniania, np. papieru okrywającego meble podczas napraw lub malowania   
  • Wyłącznie beli papieru   
  • Starych archiwów z bibliotek, biur, itp., jeśli zawierają PCB (polichlorobifenyl) 
 • Materiałów zabezpieczających podczas przechowywania lub transportu, chroniących przez skażeniem, np. substancjami niebezpiecznymi lub zapachami 
 • Dostarczona makulatura będzie oznaczona ustalonym kodem dostawcy, który zazwyczaj zawiera 3-cyfrową liczbę napisaną sprayem na balach lub na etykietach umocowanych na boku przyczep z balami

Sposoby zbierania odpadów papierowych

Bez względu na to, jak realizowany jest Twój recykling i w jakiej ilości, dysponujemy szeroką gamą urządzeń do zbiórki i pojazdów, aby zapewnić ich sprawne zbieranie.
Dzięki dużej i elastycznej flocie transportowej możemy zaoferować usługę zbiórki na miarę, dostosowaną do wszystkich potrzeb związanych z recyklingiem. Niezależnie od tego, czy karton jest w luźnej lub belowanej formie, czy też masz 1 kg lub 1000 ton, mamy rozwiązanie, które Ci odpowiada.
Oprócz szerokiej gamy pojemników na odpady możemy dostarczyć przyczepy do przechowywania, prasy, przenośniki i inny specjalistyczny sprzęt do przetwarzania w Twoim zakładzie.

Jak zarządzamy odpadami papierowymi

Wielu klientów decyduje się na dostarczenie ich papieru i tektury do recyklingu bezpośrednio do jednego z naszych zakładów recyklingu, gdzie jest obsługiwane w sposób odpowiedzialny, wydajny i niezawodny.
Jeśli dostarczasz materiał bezpośrednio do jednego z naszych zakładów recyklingu, możesz często przekazać darowiznę na rzecz lokalnych organizacji charytatywnych. Jest to bardzo popularne wśród organizacji, które mają względnie małe lub rzadkie dostawy, poszukując zrównoważonego podmiotu do recyklingu papieru i kartonu.

Odwiedź lokalizator aby znaleźć najbliższy zakład recyklingu.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś

* Pola obowiązkowe

Maksymalna ilość plików: 5, maksymalna wielkość każdego pliku: (5 Mb).

Możesz zrezygnować w każdej chwili za pomocą linka rezygnacji z subskrypcji w komunikacji e-mail. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami.

Component "Related Products" has no content