Recycling - All grades

Segregowany papier graficzny do odbarwiania

Segregowany papier graficzny pochodzący z gospodarstw domowych, gazet oraz czasopism, gdzie każda grupa stanowi minimum 40%.

Segregowany papier graficzny pochodzący z gospodarstw domowych, gazet oraz czasopism, gdzie każda grupa stanowi minimum 40%.

Zawartość papieru nienadającego się do odbarwiania powinien być zredukowany do maksymalnie 1,5%. Rzeczywista zawartość jest jednakże przedmiotem negocjacji pomiędzy kupującym a sprzedającym.

Kategoria ta składa się zwykle w 100% z MATERIAŁU POSTKONSUMENCKIEGO zgodnie z certyfikatem FSC® STD 40.007.Zawartość wszystkich dostaw z tej grupy jest zgodna z definicjami i opisami określonymi w normie CEPI EN643.

Jakie są właściwości techniczne tego produktu?

 • Zachowana zostanie szczególna ostrożność, aby nie dopuścić do zmieszania z makulaturą poniższych zabronionych kategorii papieru:   
  • Zanieczyszczonego papieru oraz tektury ze szpitali   
  • Papieru oraz tektury zawierających substancje chemiczne lub żywność   
  • Materiałów stosowanych do osłaniania, np. papieru okrywającego meble podczas napraw lub malowania    
  • Wyłącznie beli papieru   
  • Starych archiwów z bibliotek, biur, itp., jeśli zawierają PCB (polichlorobifenyl) 
 • Materiałów zabezpieczających podczas przechowywania lub transportu, chroniących przez skażeniem, np. substancjami niebezpiecznymi lub zapachami 
 • Dostarczona makulatura będzie oznaczona ustalonym kodem dostawcy, który zazwyczaj zawiera 3-cyfrową liczbę napisaną sprayem na balach lub na etykietach umocowanych na boku przyczep z balami

Sposoby zbierania odpadów papierowych

Jak zarządzamy odpadami papierowymi

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś

* Pola obowiązkowe

Maksymalna ilość plików: 5, maksymalna wielkość każdego pliku: (5 Mb).

Możesz zrezygnować w każdej chwili za pomocą linka rezygnacji z subskrypcji w komunikacji e-mail. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami.

Component "Related Products" has no content