Jak możemy Ci pomóc?
Jak możemy Ci dziś pomóc?

Recycling - All grades

Tektura szara

Tektura lita szara zadrukowana i niezadrukowana z białą lub szarą warstwą zwenętrzną lub mieszana tektura nie zawierająca tektury falistej.

Tektura lita szara zadrukowana i niezadrukowana z białą lub szarą warstwą zwenętrzną lub mieszana tektura nie zawierająca tektury falistej.

Kategoria ta składa się zwykle w 100% z MATERIAŁU PRZEDKONSUMENCKIEGO zgodnie z certyfikatem FSC® STD 40.007.

Zawartość wszystkich dostaw z tej grupy jest zgodna z definicjami i opisami określonymi w normie CEPI EN643.

Jakie są właściwości techniczne tego produktu?

 • Zachowana zostanie szczególna ostrożność, aby nie dopuścić do zmieszania z makulaturą poniższych zabronionych kategorii papieru:   
  • Zanieczyszczonego papieru oraz tektury ze szpitali   
  • Papieru oraz tektury zawierających substancje chemiczne lub żywność   
  • Materiałów stosowanych do osłaniania, np. papieru okrywającego meble podczas napraw lub malowania   
  • Wyłącznie beli papieru   
  • Starych archiwów z bibliotek, biur, itp., jeśli zawierają PCB (polichlorobifenyl) 
 • Materiałów zabezpieczających podczas przechowywania lub transportu, chroniących przez skażeniem, np. substancjami niebezpiecznymi lub zapachami 
 • Dostarczona makulatura będzie oznaczona ustalonym kodem dostawcy, który zazwyczaj zawiera 3-cyfrową liczbę napisaną sprayem na balach lub na etykietach umocowanych na boku przyczep z balami

Sposoby zbierania odpadów papierowych

Jak zarządzamy odpadami papierowymi

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś

Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję treść oświadczenia o ochronie prywatności .

Component "Related Products" has no content