2024-04-03T00:00:00

Vytváříme jedinečný cirkulárního model a uzavíráme smyčku

Cirkulární ekonomika a udržitelnost jsou jádrem výroby plně biologicky rozložitelných a kompostovatelných papírových obalů společnosti Smurfit Kappa. Zdeňka Suchitry, ředitele regionu střední a jihovýchodní Evropy, jsme se zeptali na principy a směřování společnosti.

Jako lídr v oblasti snižování emisí CO2 a podpory recyklace, jak u vás funguje cirkularita?

Až 80 % našich produktů je vyrobeno z recyklovaného papíru a pouze 20 % pochází z primární suroviny, tedy ze dřeva. Veškerý používaný primární papír je certifikován FSC a pochází z dobře obhospodařovaných lesů. Papír má nejvyšší podíl recyklace ze všech obalových komodit v Evropě (91 %) a tu malou část, kterou se nepodaří sesbírat a recyklovat, příroda velmi rychle rozloží.  Náš závazek se vztahuje i na sběr recyklovaného papíru, jeho zpracování v našich recyklačních centrech a opětovnou přeměnu na papírové obaly. Tím vzniká jedinečný cirkulární model, který uzavírá smyčku.

Náš přístup přesahuje rámec pouhé výroby obalů. Díky vlastním recyklačním centrům, lesům a vlastním papírnám si společnost Smurfit Kappa zajišťuje svou surovinu a není závislá na dodávkách jiných výrobců. Integrovaný cirkulární model využívá symbiozu našich 243 kartonážních závodů, 35 papíren, 46 recyklačních center a 33 jiných výrobních závodů po celém světě. Působíme na 3 kontinentech, ve 36 zemích a ročně vyrobíme 12,3 miliardy metrů čtverečních obalů. Jen v České republice a na Slovensku spravujeme šest výrobních závodů.

Jak Smurfit Kappa přistupuje k tématu trvalé udržitelnosti?

Udržitelnost pro nás je postavena na následujících pilířích: odpovědnosti k životnímu prostředí, k našim zaměstnancům, ke komunitám v okolí našich závodů a přesném měření našeho pokroku v oblasti udržitelnosti. Poskytování udržitelných řešení našim zákazníkům je zásadní, počínaje designem, který hraje klíčovou roli při dosahování cílů udržitelnosti. Každoroční zpráva Sustainability Development Report, vydávaná již 17 let, podrobně popisuje naše úsilí při snižování dopadu našich výrobků na životní prostředí. Náš posun v udržitelnosti měříme vůči nastaveným cílům a ve zmíněném SDR seznamujeme s našimi výsledky nejen zákazníky, ale i široké okolí. Jedním z cílů je například do roku 2030 snížit emise CO2 o 55 % (vs. 2005) a do roku 2050 být uhlíkově “net zero”.

Jaká se dnes ve vašem oboru nabízejí řešení pro zvýšení cirkularity?

Umíme při designu obalů dokladovat CO2 stopu výrobku a vybrat to řešení, které má nejmenší environmentální dopad. Tím, že je papír takto ekologicky zajímavá surovina, přechod od plastových obalů k papírovým je signifikantní. Zároveň obalový trh přechází od vícemateriálových řešení k monomateriálovým řešením typu papír-papír, což usnadňuje recyklaci a dosahuje vyšší míry recyklace papíru než plastů.

Vývoj jde rychle kupředu, co je jeho zásadním tématem? A vyžadují vaši zákazníci inovovaná řešení?

Klíčovým tématem jsou právě ty inovace a společnost Smurfit Kappa pro zákazníky neustále nabízí a vyvíjí nová sofistikovaná řešení, za která získává lokální i celosvětová obalová ocenění, jako jsou Obal roku či Worldstar. Naši designéři jsou nejen kreativní, ale kromě běžných CAD systémů využívají například i 18 interně vyvinutých aplikací založených na vědeckých principech, aby zákazníkům poskytovali kvalitnější, rychlejší a inovativnější řešení.

Reakce zákazníků na naše inovační nabídky se liší, přičemž otevřenější klienti podporují proaktivní návrhy, zatímco ti konzervativní mohou potřebovat více povzbuzení. Široké zaměření společnosti Smurfit Kappa pokrývá různá průmyslová odvětví a segmenty zákazníků a vyrábí různé typy obalů, včetně krabic z vlnité lepenky, výseků, lepených výseků a specializovaných produktů, jako jsou řešení Bag-In-Box.

Lze mluvit o konkrétních trendech v oblasti udržitelných obalů?

Při sledování trendů v obalovém průmyslu je patrný posun směrem k ochraně životního prostředí a snižování množství odpadu. Naše iniciativa Better Planet Packaging se konkrétně zaměřuje na snižování množství obalového odpadu a prosazuje vhodně dimenzované, opakovaně použitelné a recyklovatelné, biologicky rozložitelné obalové materiály.

Co vidíte jako hlavní změnu v chování zákazníků a spotřebitelů s ohledem na udržitelnost?

Chování zákazníků a spotřebitelů odráží výrazný přechod od plastových k papírovým obalům, který je doprovázen rostoucím důrazem na udržitelné cíle, jako je snižování uhlíkové stopy a větší využívání recyklovaných materiálů. Při pohledu do budoucna si uvědomujeme, jak složitou roli hrají obaly v dodavatelských řetězcích našich zákazníků, protože ovlivňují zásoby surovin, efektivitu výrobních linek, distribuci a spokojenost spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že naši zákazníci hledají dlouhodobé partnery pro zlepšování svého podnikání, je společnost Smurfit Kappa i nadále odhodlána být takovým partnerem a neustále zlepšovat jejich provoz.

 

dozvědět se více