2023-02-28T00:00:00

Smurfit Kappa investuje 27 milionů eur do nové iniciativy v oblasti udržitelnosti, která byla zahájena ve španělské papírně

Investicí do vápenné pece dojde k uzavření smyčky, ve které se odstraňuje odpad ze skládek   

Smurfit Kappa investuje 27 milionů eur do nejmodernějšího nového zařízení pro nakládání s odpady a jejich využití ve své papírně Nervión ve španělské Iurretě. Díky této investici papírna zavede plně cyklický výrobní proces, který je součástí největšího projektu zaměřeného na snižování množství skládek, který společnost Smurfit Kappa dosud uskutečnila na podporu plnění svých závazků v oblasti udržitelnosti do roku 2025.

Vápenná pec a systém úpravy plynu budou mít výrobní kapacitu 120 tun vápna za den a zajistí významný přínos pro životní prostředí. Nový kruhový systém umožní přeměnit odpad ve formě uhličitanu vápenatého, který v současnosti vzniká ve výrobním procesu papírny, na vápno a následně jej znovu zavést do výrobního procesu jako surovinu.  

To bude mít pozitivní dopad na uhlíkovou stopu závodu, protože se přemění 75 000 tun odpadu ze skládky a ročně se v silniční dopravě ušetří přibližně 450 000 km.
 
Iniciativa byla vytvořena během procesu spolupráce mezi Smurfit Kappa Nervión a několika technologickými firmami. Investice se dotkne rozšíření a optimalizace závodu a také zajistí vybudování nejmodernější vápenné pece a systému úpravy plynu.

Tento systém nakládání s odpady je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 2010/75/EU, která upravuje průmyslové emise. Nový systém bude také napojen na automatizovaný monitorovací systém, který je již zaveden pro zbylá zařízení v papírně v souladu s požadavky baskického vládního odboru životního prostředí.

Javier Rivas, provozní ředitel Smurfit Kappa Paper & Board Europe, tuto investici okomentoval následovně: „Jsme nadšení z instalace tohoto špičkového systému, který pomůže naší papírně stát se udržitelnější a šetrnější k životnímu prostředí. Ve Smurfit Kappa neustále hledáme nové způsoby, díky kterým můžeme do našeho podnikání začlenit kruhovitost, zejména když mluvíme o výrobním procesu.  

“Díky této nové vápenné peci a systému úpravy plynu budeme schopni získat a znovu použít více našich materiálů. Těšíme se na zprovoznění nového systému, k čemuž dojde koncem tohoto roku.“

Rafael Sarrionandia, generální ředitel Smurfit Kappa Nervión a generální ředitel společnosti Kraft Specialties Spain, k této investici řekl: „Tato investice znamená jasný závazek společnosti Smurfit Kappa vůči papírně Nervión, protože se do papírny v posledním desetiletí investovalo více než 75 milionů eur. Nový systém vápenné pece nám umožní být ještě efektivnějšími a udržitelnějšími, což v konečném důsledku přináší prospěch jak našim zaměstnancům, tak komunitám, ve kterých působíme.  

Investice znovu potvrzuje náš jasný závazek jednat jako závod udržitelně, využívat ve větší míře kruhovitost a zároveň zajistit dlouhodobou budoucnost zařízení.“

Projekt se blíží ke konci a očekává se, že závod bude plně funkční koncem roku.

 

ZŮSTAŇTE INFORMOVÁNI

Přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv od Smurfit Kappa