2023-03-15T00:00:00

Nová zpráva zdůrazňuje, že opatření v oblasti udržitelnosti musí překonat tvrzení

  • Pouze 11 % je přesvědčeno, že má v oblasti udržitelnosti spolehlivou strategii
  • 50 % podniků má hmatatelné a ambiciózní plány na dosažení čisté nuly do roku 2050
  • 61 % tvrdí, že udržitelnost mění způsob, jakým měří/sledují finanční výkonnost
  • 47 % podniků upřednostnilo inovace obalů jako součást cílů k zajištění nulových emisí

Nový průzkum, který provedla společnost Smurfit Kappa ve spolupráci s Financial Times, odhalil, že ve strategii a plánování vrcholového managementu špičkových firem v celé Evropě a v Severní a Jižní Americe hraje udržitelnost nadále klíčovou roli. Průzkum s názvem hranice transparentnosti, který byl proveden mezi 440 vedoucími pracovníky a výkonnými manažery špičkových firem v 11 hlavních ekonomikách, ukázal, že přestože si polovina podniků stanovila ambiciózní plány na dosažení čistých nulových emisí, pouze 11 % respondentů je přesvědčeno, že má v oblasti udržitelnosti spolehlivou a použitelnou strategii.  

Více než polovina (61 %) respondentů uvádí, že udržitelnost mění způsob, jakým měří finanční výkonnost. Mnoho z nich začalo začleňovat udržitelnost do hodnocení výkonnosti a do pobídek pro své vedoucí pracovníky. Tento fakt ukazuje, jak velký vliv už udržitelnost má napříč podniky. Téměř polovina (47 %) podniků upřednostnilo inovace obalů jako způsob k zajištění nulových emisí.

Zatímco 63 % podniků je přesvědčeno, že jsou naprosto transparentní ohledně toho, jak a proč jsou přijímána rozhodnutí o udržitelnosti, téměř třetina (29 %) tvrdí, že akce jejich podniku jsou jen zřídka v souladu s ambicemi v oblasti udržitelnosti, které sdělují zúčastněným stranám. Rozdíl mezi deklarovanými ambicemi a činy nadále vystavuje podniky riziku obvinění z poskytování environmentálních dezinformací (greenwashing).  

Průzkum zdůraznil důležitost transparentnosti a také zdůraznil, jak je zásadní pro budování důvěry mezi spotřebiteli, investory a kritickými zúčastněnými stranami. Podniky považované za „vůdce v oblasti udržitelnosti“ (11 %) jsou napřed, pokud jde o čtyři klíčové aspekty transparentnosti:

 

  • Zajištění souladu mezi udržitelným jednáním a ambicemi
  • Měření pokroku v iniciativách zaměřených na nulové emise
  • Efektivní komunikace pro budování důvěry
  • Nezávislé zajištění výkonnosti v oblasti udržitelnosti

Naopak překvapivých 17 % podniků musí ještě svou strategii vytvořit, zatímco 33 % je teprve v procesu vytváření strategie.

Garrett Quinn, ředitel pro udržitelnost ve společnosti Smurfit Kappa, okomentoval výsledky tohoto výzkumu následovně: „Tento výzkum poukazuje na to, že navzdory značným ambicím v celém korporátním světě realita často neodpovídá činům, měřením a ujištěním. Když všechny tyto faktory smícháte dohromady, můžete získat přesvědčivý příběh o udržitelnosti podpořený zaručenými veřejnými informacemi od třetích stran, přičemž zapojíte své zúčastněné strany a odstraníte veškerá rizika greenwashingu. 

Ve Smurfit Kappa je pro nás transparentnost prvořadým aspektem. To je důvod, proč tento rok již po 16. zveřejňujeme naši výroční Zprávu o udržitelném rozvoji (SDR) , která je od roku 2009 zajišťována třetí stranou. Jasně nastiňuje, jak jako podnik provádíme důvěryhodná opatření, abychom splnili své strategické cíle v oblasti udržitelnosti.

Všechny podniky musí být ambiciózní, ale udržitelnost znamená mnohem víc než jen stanovení cílů. Ambice potřebujete, ale musí se nyní spojit s akcí a účinkem. Stejně tak musíte jasně a transparentně hlásit svůj pokrok, abyste vaše akce a výzvy mohly být uznány vašimi zúčastněnými stranami.“

Ken Bowles, finanční ředitel Smurfit Kappa, uvedl: „Dnešní zpráva ukazuje, jak důležitým faktorem je transparentnost, když se jedná o vytváření a udržování důvěryhodnosti v oblasti udržitelnosti. nejasnost již nebude tolerována zákazníky, investory ani žádnou z našich klíčových zúčastněných stran.

Při vytváření rovných podmínek pro podniky, které budou podávat zprávy o dopadech svých opatření na snížení emisí, bude hrát klíčovou roli regulace. Přepracování účetního výkaznictví znamená pochopení toho, co vytváří skutečnou dlouhodobou hodnotu, a zahrnutí nefinančních výhod. Jde o vytváření obchodních případů, které zajistí jak udržitelnost, tak finanční prospěch.“

Průzkum také zdůraznil, že je důležité zajistit informovanost spotřebitelů, protože stále více požadují od značek jasné a spolehlivé informace, aby mohli činit „informovanější“ rozhodnutí. Tři nejúčinnější způsoby, jak zvýšit transparentnost mezi spotřebiteli, jsou zprávy o dopadech (47 %), jasně označené obaly (43 %) a výroční zprávy o udržitelném rozvoji (40 %).

Report zde

 

Free Research Report

Smurfit Kappa has partnered with the Financial Times to conduct a piece of research to answer some of the most pressing sustainability questions. In a world where sustainability is increasingly business critical, find out how businesses are using the power of transparency to accelerate true sustainability.

Download your copy