Smurfit Kappa získala pět hvězdiček v uznání podpory cílů udržitelného rozvoje OSN
2021-03-02T00:00:00

Smurfit Kappa jako první společnost z indexu FTSE 100 získala pět hvězdiček jako uznání za její podporu Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů

Smurfit Kappa s hrdostí oznamuje, že její příspěvky k Cílům udržitelného rozvoje (SDG) OSN 2030 byly uznány jako podpora těchto cílů iniciativou Support the Goals. Smurfit Kappa je první společností z indexu FTSE 100, která byla ohodnocena pěti hvězdičkami.  

Cíle udržitelného rozvoje jsou univerzální výzvou k ukončení chudoby, ochraně planety a zajištění míru a prosperity pro všechny lidi do roku 2030. Jak se v roce 2015 shodli světoví lídři, těchto cílů lze dosáhnout pouze s podporou podniků.  

Support the Goals je globální iniciativa, která byla založena za účelem hodnocení a uznání těch podniků, které podporují cíle udržitelného rozvoje, a tím usilují o udržitelnější budoucnost. Ohodnocení pěti hvězdičkami se uděluje pouze společnostem, které aktivně zapojují své dodavatele do svého úsilí o dosažení těchto cílů. U většiny podniků pochází významná část jejich environmentálních a sociálních dopadů z dodavatelského řetězce, proto je životně důležité pomoci dodavatelům pochopit cíle udržitelného rozvoje a podporovat je.  

Colin Curtis, zakladatel a ředitel iniciativy Support the Goals, zdůraznil význam této podpory následovně: „Pokud máme zajistit dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030, je nutné, aby je každý podnik podporoval. Je fantastické vidět, že Smurfit Kappa pomáhá svým dodavatelům dozvědět se o těchto cílech a povzbuzuje je k akci, a my jsme nesmírně rádi, že můžeme jejich úsilí ocenit pěti hvězdičkami. SK je první společností z indexu FTSE 100, která toto ocenění získala!“

Generální ředitel Smurfit Kappa Group, Tony Smurfit, reagoval na toto hodnocení: „Jsme velmi rádi, že byla naše vedoucí pozice oceněna a že jsme se stali první společností z indexu FTSE 100, která byla ohodnocena pěti hvězdičkami. Naší ambicí je být nejudržitelnější společností v odvětví papírových obalů a i nadále hrajeme svoji roli při podpoře Cílů udržitelného rozvoje (SDG) OSN 2030.“

Steven Stoffer, viceprezident Smurfit Kappa Group pro udržitelnost a rozvoj, k tomu dodal: „Náš trvalý důraz na udržitelnost a naše dosavadní úspěchy při zvyšování laťky, pokud jde o udržitelné postupy, znamenají, že máme odpovědnost za povzbuzování našich dodavatelů k tomu, aby usilovali o dosažení podobných cílů. Jsme hrdí na to, že jsme schopni přijmout tuto odpovědnost ve prospěch lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny.“

Smurfit Kappa nedávno oznámila nové ambiciózní udržitelné cíle, které vychází z vynikajících výsledků Smurfit Kappa v oblasti udržitelnosti, o kterých se informuje už od roku 2005 a které jsou součástí závazku Better Planet 2050 . Iniciativa Better Planet 2050 kvantifikuje probíhající závazek společnosti k udržitelnému rozvoji, přičemž se zaměřuje na environmentální a sociální udržitelnost v oblastech, o kterých se domnívá, že může nejlépe ovlivnit.  

 

Informace o iniciativě Support the Goals
Support the Goals je iniciativa, jejímž účelem je sdílení příběhů podniků podporujících Cíle udržitelného rozvoje OSN. Jejím cílem je zvýšit povědomí o těchto cílech v podnikatelské komunitě a zvýšit podporu prostřednictvím pozitivní publicity a férové soutěže.