[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]
2021-12-02T00:00:00

Smurfit Kappa investuje do udržitelného zařízení na úpravu vody v Kolumbii

Papírna Barranquilla je nejnovějším zařízení Smurfit Kappa v regionu s nejmodernější anaerobní technologií

Smurfit Kappa, přední výrobce papírových obalů, dokončila dvoufázovou modernizaci svých zařízení v papírně Barranquilla v Kolumbii. Investice ve výši 7,5 mil. USD znamenala realizaci čistírny odpadních vod (ČOV) s nejmodernější anaerobní technologií, která snižuje příjem vody z nedaleké řeky Magdalena a zlepšuje kvalitu vody, která se do ní vrací.

Investice je dalším příkladem trvalého závazku společnosti Smurfit Kappa k dobrému hospodaření s vodou prostřednictvím udržitelného využívání vody a podpory přírodních vodních ekosystémů.

Modernizovaná zařízení umožňují závodu Barranquilla, který vyrábí bednovou lepenku ze 100% recyklovaných materiálů, přispět k plnění ambiciózních cílů společnosti Smurfit Kappa v oblasti udržitelnosti, k jejichž rozšíření došlo v lednu 2021. Patří mezi ně cíle v oblasti kvality vody za účelem dalšího snížení příjmu vody a zlepšení jejího využití. Konkrétně se patří cíl snížit chemickou spotřebu kyslíku (COD) vody o 60 % do roku 2025 a snížit intenzitu spotřeby vody o 1 % ročně. Odhaduje se, že se v přímém důsledku této investice COD v závodě sníží o 80 %.  

ČOV využívá pokročilou technologii, která zahrnuje kruhový samoudržovací anaerobní reaktor. Zařízení bude také vyrábět bioplyn, který pomůže zlepšit energetickou účinnost a sníží potřebu externích zdrojů energie. Barranquilla je nejnovějším příkladem a součástí širšího investičního programu probíhajícího napříč papírnami Smurfit Kappa v Kolumbii. Mezi další investice patří modernizace zařízení v papírnách Barbosa a Cali 

Alvaro Jose Henao Ramos, generální ředitel společnosti Smurfit Kappa Colombia, nám k této nové ČOV přidal následující komentář: „Naše provozní činnosti jsou po mnoho let založeny na modelu kruhového hospodářství, ve kterém se snažíme maximalizovat efektivitu zdrojů a minimalizovat odpad. Tato investice nás posouvá na vyšší úroveň efektivity a dokonalosti, pokud jde o způsob, jakým zpracováváme vodu, a je v souladu s naším cílem být strategickým spojencem podniků v karibské oblasti prostřednictvím našich udržitelných obalových řešení a procesů šetrných k životnímu prostředí.“  

Juan G. Castaneda, generální ředitel Smurfit Kappa The Americas, k tomu dodal: „Tyto projekty jsou bezpochyby dalším krokem správným směrem, pokud jde o náš ekologický závazek účinně využívat vodní a energetické zdroje. Pro Smurfit Kappa je voda základním zdrojem, který je třeba chránit, a naše úsilí zaměřujeme na zlepšení kvality vody, kterou vypouštíme, a snížení využívání tohoto zdroje, a to nad rámec toho, co vyžaduje zákon.  

Více než 90 % vody, kterou používáme, se vrací do přírody v dobrém stavu, a zbytek se během výrobního procesu transformuje na páru nebo je vázán ve výrobku.“

Od roku 2018 je Smurfit Kappa signatářem iniciativy UN Global Compact CEO Water Mandate, která zavádí strategie a politiky k řešení rostoucí krize v oblasti vody a hygieny v mnoha částech světa.

 

více čtěte zde

STAY INFORMED

Sign up to get the latest news from Smurfit Kappa