Smurfit Kappa oznamuje zavedení nového udržitelného řešení vytápění pro místní komunitu
2021-10-21T00:00:00

Smurfit Kappa oznamuje zavedení nového udržitelného řešení vytápění pro místní komunitu

Smurfit Kappa oznámila spuštění nového projektu ve své papírně Nettingsdorf v Rakousku, která bude využívat odpadní teplo vytvářené v závodě, čímž podpoří udržitelné řešení dálkového vytápění pro místní komunitu Ansfelden.   

Výstavba nového závodu na extrakci tepla, který je společným podnikem s Bioenergie Group, již probíhá. Tento projekt je dalším příkladem toho, jak Smurfit Kappa spolupracuje s místními komunitami na minimalizaci množství odpadů a hledání využití pro vedlejší produkty.    

Papírna v Nettingsdorfu nedávno dokončila projekt Future Energy Plant, který představoval investici ve výši 134 milionů EUR do nejmodernějšího nového regeneračního kotle s cílem dosáhnout výrazného snížení spotřeby fosilních paliv a emisí CO2.  

V nejnovějším projektu dálkového vytápění se nyní až 25 megawattů tepla vytvořeného ve výrobním procesu zachytí a přemění prostřednictvím nového zařízení na extrakci tepla. Toto teplo se bude dodávat do sítě dálkového vytápění, která spojuje 10 000 domácností v Ansfeldenu, a poskytuje tak udržitelný a bezpečný zdroj energie a demonstruje pozitivní environmentální dopad spolupráce na místní komunitu. 

Günter Hochrathner, generální ředitel Smurfit Kappa Nettingsdorf, okomentoval toto oznámení: „Tento projekt je dalším důležitým krokem vpřed při prosazování udržitelnosti v naší papírně v Nettingsdorfu. Odpadní teplo zachytíme co nejšetrnějším způsobem, abychom výrazně snížili vypouštění tepla do okolí.    

Předpokládáme, že se tím výrazně sníží emise CO2 okolního okresu až o 20 000 tun ročně.“    

Od roku 2005 dosáhla Smurfit Kappa snížení intenzity emisí CO2 ve svých papírnách a závodech na výrobu lepenky o 37,3 %.   

Jakob Edler, výkonný ředitel Bioenergie Group, řekl: „Výsledkem tohoto projektu je využití nevyužitého energetického potenciálu závodu v Nettingsdorfu. Společně se Smurfit Kappa budeme schopni poskytnout ekologickou formu energie tisícům domácností, čímž odpadne nutnost spalovat fosilní paliva, a ušetříme přitom značné množství oxidu uhličitého.“ 

Projekt se podobá jinému příkladu úzké spolupráce s místní komunitou, při které Smurfit Kappa využívá sekundární teplo ze své papírny Piteå , díky čemuž došlo k vytvoření účinného systému dálkového vytápění pro místní obyvatele.