2021-06-22T00:00:00

Smurfit Kappa oznamuje významnou investici ve výši 24 milionů EUR, kterou uskuteční ve Francii

Smurfit Kappa oznámila investici ve výši 24 milionů EUR do rozšíření své továrny na výrobu vlnité lepenky v Rethelu v severovýchodní Francii, což svědčí o jejím permanentním závazku vůči francouzskému zákaznickému trhu. Tato nová investice usnadní konsolidaci dvou stávajících zařízení v tomto závodě a instalaci nového nejmodernějšího zvlňovacího stroje a zařízení pro další zpracování.

Tato investice bude mít za následek zlepšení prostředí v závodě, včetně snížení emisí CO2 s úsporou nejméně 150 tun ročně.  

První fáze projektu, včetně instalace nového zvlňovacího stroje, má být dokončena v první polovině roku 2022, přičemž úplné dokončení investičního projektu se očekává v roce 2023. Investice napomůže modernizaci a rozšíření závodu, jehož součástí bude nová budova o rozloze 8200m2 navržená speciálně pro instalaci nového high-tech zvlňovacího stroje.

Edwin Goffard, provozní ředitel Smurfit Kappa Europe – Corrugated and Converting, okomentoval toto oznámení: „Ambice Smurfit Kappa posílit svou pozici ve Francii pokračuje díky této významné nové investici. Tato investice nám umožní další růst a zlepšení kvality služeb na potravinářských a průmyslových trzích, na které dodáváme své výrobky.“

Jean-Christophe Bugeon, generální ředitel společnosti Smurfit Kappa France, řekl: „Tato investice nejen rozšíří kapacitu našeho závodu, ale také nám pomůže řešit stále ožehavější ekologické problémy, kterým naše planeta čelí, tím, že se významně sníží uhlíková stopa závodu.“