2021-07-28T00:00:00

Smurfit Kappa odsouhlasila akvizici nejmodernějšího závodu na recyklaci lepenky s kapacitou 600 000 tun

  • Posiluje integrovaný provozní model SKG
  • Poskytuje zákazníkům dodatečné zabezpečení dodávek
  • Podporuje ambice SKG v oblasti udržitelnosti
  • Doplňuje významné příležitosti růstu v oblasti vlnité lepenky, včetně udržitelného balení

Smurfit Kappa Group plc („SKG“) odsouhlasila akvizici společnosti Verzuolo ze severní Itálie, která se zabývá zpracováním bednové lepenky, za peněžní protihodnotu ve výši 360 milionů EUR. Závod Verzuolo, jehož vlastníkem je skupina Burgo, se nachází v blízkosti přístavu Savona na severozápadě Itálie. Stroj PM9 byl nově zkonstruován v roce 2002 a v roce 2019 byl přeměněn na stroj na recyklaci lepenky s kapacitou 600 000 tun.

Závod Verzuolo je ke stávajícímu podnikání SKG vysoce komplementární a má strategickou pozici pro obsluhování jak jihoevropského regionu, tak dalších trhů, čímž se zajistí, že budeme i nadále svým zákazníkům, kteří využívají vlnitou lepenku, poskytovat nejlepší služby. Tato akvizice zajistí významné synergické výhody, včetně technické a výrobní optimalizace, a zvýšenou integraci bednové lepenky v rámci skupiny.

Peněžní protiplnění bude financováno ze stávajících zdrojů SKG. Dokončení akvizice se očekává ve čtvrtém čtvrtletí za podmínek obvyklých pro uzavření akvizic, včetně schválení regulačními orgány.

Nejdůležitější body transakce

  • SKG odsouhlasila akvizici nejmodernějšího, strategicky umístěného závodu na recyklaci bednové lepenky
  • Závod na recyklaci lepenky světové třídy s kapacitou 600 000 tun
  • Poskytuje zákaznické základně SKG dodatečné zabezpečení dodávek
  • Okamžitý nárůst zisku
  • Posiluje integrovaný provozní model Smurfit Kappa
  • Optimální poloha pro jihoevropské závody SKG na výrobu a zpracování vlnité lepenky

Generální ředitel Smurfit Kappa Group Tony Smurfit k tomu řekl: „Vítáme zkušený tým Verzuolo ve skupině Smurfit Kappa, protože i nadále posilujeme přední pozici skupiny na výrobu papírových obalů ve světě. V souladu s přístupem mnoha zúčastněných stran jsme přesvědčeni, že tato akvizice představuje pro SKG, naše zákazníky a všechny akcionáře další pozitivní krok. SKG prokázala svou schopnost identifikovat, získávat, integrovat a optimalizovat komplementární podniky. Tato akvizice také odráží přirozenou flexibilitu našeho přístupu k rychlému a efektivnímu nasazení kapitálu.“

Saverio Mayer, Smurfit Kappa Europe CEO, k tomu dodal: „Společnost SK Europe s potěšením oznamuje, že jsme se dohodli na koupi společnosti Verzuolo. Jedná se o podnik, který jsme objevili a který již nějakou dobu obdivujeme. Tato akvizice demonstruje závazek SKG vůči tomuto pro nás důležitému trhu a zajišťuje další zabezpečení dodávek pro naši zákaznickou základnu. Posiluje jedinečný integrovaný provozní model SKG a je vysoce komplementární k významným investicím, které do našich závodů na výrobu a zpracování vlnité lepenky vynakládáme.“