2021-07-05T00:00:00

Smurfit Kappa získává provozy v Mexiku a zvětšuje svou nabídku zákazníkům

Smurfit Kappa Group, jeden z největších světových integrovaných výrobců papírových obalů s působností v Evropě a v severní a jižní Americe, s potěšením oznamuje, že dokončila akvizici společnosti Cartonbox, výrobce skládacího kartonu se sídlem v Monterrey na severovýchodě Mexika.  

Akvizice představuje pro společnost důležitý milník, protože zvyšuje její podíl na podnikání v oblasti papírových obalů v Mexiku, rozšiřuje její pole působnosti v oblasti výroby skládacích kartonů v této zemi na čtyři místa a opětovně potvrzuje její závazek používat papírové obaly jako svůj hlavní a strategický obor podnikání.

Juan G. Castaneda, CEO Smurfit Kappa The Americas, tuto akvizici okomentoval následovně: „Protože jsme globální společností, naším cílem bylo vždy posílit své vedoucí postavení v celosvětovém měřítku. Naší nejvyšší prioritou je vytvářet hodnotu pro všechny zúčastněné strany a Mexiko se ukázalo jako klíčová země, do které můžeme investovat. S hrdostí oznamuji úspěšnou akvizici společnosti Cartonbox. Tím se nejen zvětšuje naše pole působnosti v této zemi, ale také budeme moci reagovat na potřeby a očekávání našich zákazníků. Jsem si jist, že díky tomu se posuneme o krok vpřed a staneme se přední mexickou společností v oblasti papírových obalů.“

Jorge Alberto Angel, generální ředitel Smurfit Kappa Mexico, řekl: „Smurfit Kappa Mexico vítá do naší rodiny 240 zaměstnanců společnosti Cartonbox, což mě nesmírně těší. Před touto akvizicí jsme měli v Mexiku tři závody na výrobu skládacích kartonů, které se nacházely v metropolitní oblasti Mexico City a v Tijuaně. Tato akvizice nám dává příležitost přímého zásobování našich zákazníků v severní části země. Jsem si jistý, že díky našim špičkovým provozním systémům, ujednání o zadávání veřejných zakázek, globálnímu myšlení a našemu zaměření na design a inovace máme dobrou pozici pro partnerství s novými i stávajícími zákazníky v sektorech rychloobrátkového zboží (FMCG), potravin a nápojů, pečiva a kancelářských potřeb.“