2021-05-05T00:00:00

Smurfit Kappa urychluje snižování emisí CO2 v roce 2020

Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2020 ukazuje pokračující meziroční snižování emisí CO2 o 7 % a silnější závazek k dosažení cílů v oblasti udržitelnosti

Smurfit Kappa nadále dosahuje významného a hmatatelného pokroku při dosahování svých cílů v oblasti udržitelnosti, jak dokládá její 14.zpráva o udržitelném rozvoji (SDR) . Zdůrazňuje dlouhodobý cíl společnosti stát se vlivným podnikem, který podporuje změny a rozvíjí zelenější planetu prostřednictvím tří klíčových pilířů: Planeta, Lidé a vlivný podnik. Komplexní (end-to-end) přístup společnosti Smurfit Kappa k udržitelnému rozvoji je dále evidentní v jejích inovativních produktech a procesech, které podporují zákazníky a pozitivně ovlivňují celý hodnotový řetězec.

Ve srovnání s rokem 2019 dosáhla Smurfit Kappa významného pokroku při snižování svých fosilních emisí CO2. SKG jako první ve svém odvětví oznámila cíl dosáhnout alespoň nulových čistých emisí do roku 2050 ve srovnání s výchozím rokem 2005 a do konce roku 2020 snížila intenzitu emisí o 37,3 %. Snížení emisí v roce 2020 oproti roku 2019 činilo 7 %, což je hodnota srovnatelná s předchozím rokem. SKG je na dobré cestě k dosažení svého střednědobého cíle snížení o 55 % do roku 2030, což je v souladu s cíli EU Green Deal.

Ve srovnání s rokem 2019 dosáhla SKG během roku 2020 dalšího pokroku v řadě svých dalších klíčových cílů v oblasti udržitelného rozvoje:

  • Kvalita vypouštěné vody se zlepšila o 5 %
  • Množství odpadu ukládaného na skládkách se snížilo o 18 %
  • Dodávky obalů zákazníkům certifikované Spotřebitelským řetězcem se zvýšily o 2 %
  • Výkonnost v oblasti provozní bezpečnosti se zvýšila o 29 %
  • Sociální projekty obdržely během fiskálního roku dary ve výši 7,7 milionu EUR, včetně 3 milionů EUR z různých projektů souvisejících s pandemií COVID.

Tony Smurfit, Výkonný ředitel, řekl: „Během pandemie se význam slova udržitelnost stal mnohem jasnějším. Změna klimatu se v očích mnoha lidí přeměnila na klimatickou krizi a rozmanitost, začlenění a rovnost jsou pro globální společnost naléhavými problémy. Kruhová ekonomika a udržitelné lesní hospodářství jsou jádrem našich obchodních principů, které otevřeně poukazují na oprávněné obavy našich zákazníků a samozřejmě i širší veřejnosti. Když se zaměříme na udržitelnost a spoluprací s našimi partnery z hodnotového řetězce, můžeme vytvořit větší sociální, ekonomické a environmentální hodnoty.“

I když se SDR tvoří od roku 2009 nezávisle, SDR z roku 2020 je první zprávou společností, která je v souladu s doporučeními Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních údajů v oblasti klimatu1 a kritérií Rady pro udržitelné účetní standardy.

Ke konci roku 2020 Smurfit Kappa také sladila své ambice a cíle v oblasti udržitelnosti se svým financováním tím, že začlenila své cíle v oblasti udržitelného rozvoje do svého stávajícího revolvingového úvěru ve výši 1,35 miliardy EUR (RCF) prostřednictvím klíčových ukazatelů výkonnosti, čímž vytvořila RCF spojené s udržitelným rozvojem.

Smurfit Kappa přispívá od roku 2015 k uskutečňování Cílů udržitelného rozvoje OSN 2030. Tento příspěvek byl uznán hnutím Support the Goals v roce 2020, kdy se společnost stala první společností z indexu FTSE 100, která byla ohodnocena pěti hvězdičkami. 

Steven Stoffer, viceprezident Smurfit Kappa Group pro udržitelnost a rozvoj, řekl: „Toto ohodnocení pěti hvězdičkami od iniciativy Support the Goals, naše nepřetržité zařazení na indexy FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120 a další a naše nedávné získání nejvyššího statusu v ratingu ISS ESG v kategorii životního prostředí svědčí o odhodlání každého jednotlivce v naší společnosti a o našem komplexním přístupu k udržitelnosti.“

Tím, že se společnost zaváže k těmto cílům v oblasti udržitelnosti, bude portfolio udržitelných produktů Better Planet Packaging i nadále pomáhat jejím zákazníkům splnit jejich vlastní krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti udržitelného rozvoje. Společnost nedávno představila tato inovativní řešení více než 2 700 účastníkům virtuální akce s názvem Better Planet Packaging 2021.  

Pokud máte zájem se dozvědět více o cílech a úspěších společnosti Smurfit Kappa v oblasti udržitelnosti, shrnutí Zprávy o udržitelném rozvoji , více zde