Multimillion euro investment announced for Germany
2021-06-01T00:00:00

Smurfit Kappa oznamuje mnohamilionovou investici do přeměny paliva v Německu, díky které dojde k podstatnému snížení emisí CO2

Smurfit Kappa ohlásila významnou investici ve výši 11,5 milionu EUR do své papírny v německém Zülpichu, která bude sloužit k financování projektu přeměny paliva, jehož cílem je výrazně snížit emise CO2. Závod v současné době produkuje přibližně 500 000 tun papíru ročně.

Tato investice umožní zásadní přestavbu závodního kotle spalujícího více druhů paliv a zajistí udržitelnější zdroj paliva pro výrobu páry a elektřiny v této papírně. Integrovaný systém opětovného použití páry, který optimalizuje využití energie, nahradí uhlí, které bylo dosavadním zdrojem energie a které se tímto přestane používat. Na základě aktuálních plánů se očekává, že přestavěný kotel bude v provozu do poloviny roku 2022.  

Nejen, že nová investice zajistí budoucí dodávky energie pro tuto papírnu, ale bude mít také významný dopad na uhlíkovou stopu závodu. Díky nové investici dojde ke snížení množství emisí CO2 v papírně Zülpich o 21 %, čímž se sníží množství emisí CO2 o 55 000 tun ročně, což odpovídá 37 446 automobilům . Nová investice navíc přispěje k působivému 2% snížení množství emisí CO2 ze SKG v globálním měřítku.

Pim Wareman, generální ředitel společnosti Smurfit Kappa Recycled Paper Cluster, tuto investici okomentoval následovně: „Tato významná investice ilustruje rozhodné kroky, které společnost Smurfit Kappa podniká v celém odvětví, aby proaktivně snížila svou uhlíkovou stopu, přičemž neustále zlepšuje celkovou efektivitu svých zařízení. Díky této investici a přeměně vedlejších toků z výroby papíru, jako jsou vyřazené výrobky a bioplyn, na páru a elektřinu jsme na dobré cestě k dosažení cíle EU, kterým je snížení emisí CO2 o 55 % do roku 2030.“

Závod v Zülpichu, který přijal tento cirkulárnější a udržitelnější přístup, si klade za úkol výrazně snížit svůj dopad na životní prostředí, což je součástí cílů Smurfit Kappa Better Planet 2050.

 

 1 Výpočet provedený na základě průměrného motoru osobního automobilu v EU..