Spotřebitelé tvrdí, že udržitelné balení ovlivňuje jejich nákupní rozhodnutí
2021-09-16T00:00:00

Spotřebitelé tvrdí, že udržitelné balení ovlivňuje jejich nákupní rozhodnutí

- o 64 % vyšší pravděpodobnost nákupu od maloobchodníků s udržitelnými obaly

- 50 % je ochotno zaplatit více za udržitelné obaly a dodávky

- Příležitost pro maloobchodní značky k získání důvěry spotřebitelů


Nová zpráva od společnosti Drapers, B2B publikace o maloobchodním sektoru módního průmyslu, ve spolupráci se Smurfit Kappa, přední společností v oblasti papírových obalů, odhalila, že obal je pro britské spotřebitele důležitý a hraje významnou roli při rozhodování o nákupu. Téměř dvě třetiny respondentů (64 %) uvedlo, že s větší pravděpodobností nakoupí u značky nebo prodejce, pokud používá udržitelné obaly.  

Udržitelné obaly zvyšují vnímání značky

Ve Zprávě společnosti Drapers o udržitelnosti a spotřebitelích za rok 2021 zákazníci nakupující módu uvedli, že obalový materiál, v němž jejich nákup dorazí, je důležitý, přičemž 73 % uvedlo, že použití papíru nebo lepenkových obalů je pro ně důležité při zvažování úrovně udržitelnosti značky. Dalších 77 % uvedlo, že značky by měly používat co nejméně obalů, zatímco dvě třetiny (66 %) uvedly, že je pro ně důležitá možnost recyklace obalů.

Pro maloobchodníky je to však možná významnější, téměř polovina (49 %) dotazovaných zákazníků nakupujících módu uvedla, že zaplatí více za udržitelné obaly i udržitelné dodávky. Třetina (33 %) respondentů navíc uvedla, že odmítla nákup kvůli neudržitelnému obalu.

Eddie Fellows, generální ředitel společnosti Smurfit Kappa UK & Ireland, okomentoval důležitost zavedení udržitelných obalů pro maloobchodníky následovně: „Obaly jsou viditelným a hmatatelným signálem závazku značky k udržitelnosti. Tato zpráva zdůrazňuje fakt, že se udržitelné obaly stále více stávají významnou hybnou silou při rozhodování spotřebitelů nakupujících módu a ukazují na udržitelný status dané značky. Rovněž zdůrazňuje, že je důležité, aby podniky pochopily příležitosti související s přechodem na udržitelné obaly, důsledky pro pověst z důvodu nečinnosti a roli, kterou může udržitelný obal hrát při dosahování cílů v oblasti udržitelnosti.

Mezi maloobchodníky často dochází k nedorozumění, že přechod na ekologičtější dodavatelský řetězec přinese značné investice.“ Úzce spolupracujeme se svými zákazníky, abychom jim pomohli porozumět dlouhodobějšímu nákladovému přínosu optimalizace a ekologizace jejich dodavatelského řetězce v oblasti obalů.“

Tato zpráva rovněž vyzdvihla příležitost pro značky a společnosti k získání důvěry spotřebitelů. Spotřebitelé chtějí být udržitelnější. Často se stává, že spotřebitelé nevědí, které značky se hlásí k udržitelným postupům. Výzkum zdůraznil, že více než dvě třetiny (69 %) spotřebitelů uvedlo, že ne vždy důvěřují značkám a maloobchodníkům, kteří tvrdí, že jsou udržitelní, a pouze 36 % věří, že značky a maloobchodníci dělají dost proto, aby byli udržitelní.  

Spotřebitelé ale mají často problém provádět výlučně udržitelná rozhodnutí. Nakupující jsou zaneprázdnění a často mají neslučitelné priority. Cena může zůstat pro nákup módy překážkou, přičemž 76 % spotřebitelů uvedlo, že by si koupilo udržitelnější módu, pokud by byla dostupnější. Spolu se zjištěním, že polovina spotřebitelů zaplatí více za udržitelné obaly a dodávky, spotřebitelé prokazují rostoucí chuť začlenit udržitelnost do svého rozhodování o nákupu.

Kdo by měl mít vůdčí roli

Výzkum zjistil, že spotřebitelé se domnívají, že maloobchodníci (43 %) by měli být průkopníky, pokud jde o zlepšování výkonnosti v oblasti udržitelnosti módy, před vládou (27 %) a samotnými spotřebiteli (12 %). Navzdory tomu se pouze 27 % spotřebitelů domnívá, že maloobchodníci razí cestu.

Tony Smurfit, Výkonný ředitel Smurfit Kappa, uvedl: „Udržitelnost je jednou z výzev naší doby. Obaly poskytují značkám a maloobchodníkům jasnou příležitost prokázat jejich udržitelnost a s pokračujícím růstem eCommerce jsou udržitelné obaly vhodné pro daný účel ještě nedílnější součástí zkušeností souvisejících se značkou. Nadále spolupracujeme s rostoucím počtem našich zákazníků, kteří reagují na rostoucí poptávku po udržitelných obalech, a jako podniky se snaží splnit (a urychlit) své závazky zajistit lepší planetu pro všechny.“

 

 

Prohlédněte si naše portfolio módních obalů