2020-08-05T00:00:00

Smurfit Kappa se zúčastní prvního projektu na světě o ukládání vodíkové energie

Společnost Smurfit Kappa dnes oznámila, že byla vybrána k účasti na inovativním projektu, který se bude zabývat výzkumem v oblasti ukládání obnovitelné energie. Projektu HYFLEXPOWER project  se zúčastní francouzská papírna Smurfit Kappa Saillat. Stane se prvním závodem na světě, který představí integrovaný demonstrátor plynové vodíkové turbíny.  

Toto oznámení přichází poté, kdy Evropská komise zveřejnila zprávu s názvem „Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu“, která nastiňuje zásadní roli, kterou bude vodík hrát v rámci iniciativy European Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu) v oblasti uhlíkové neutrality a energetické transformace.

Vysoce inovativní výzkum, který bude proveden v papírně Saillat a který bude financován zejména Evropskou komisí, si klade za cíl prokázat, že vodík lze vyrábět a ukládat z obnovitelné elektrické energie a že dovede v konečném důsledku nahradit až 100 procent zemního plynu využívaného v současné době kombinovanými teplárnami a elektrárnami.

Klíčovým prvkem ke snížení dopadu změny klimatu je přechod globálního energetického sektoru od fosilních systémů výroby a spotřeby energie, včetně ropy, zemního plynu a uhlí, k obnovitelným zdrojům energie, jakými jsou vítr a sluneční energie a také vodík. Jednou z hlavních výzev energetické transformace je však schopnost ukládat kolísavou energii z obnovitelných zdrojů.  

Účelem projektu HYFLEXPOWER je ukázat, že obnovitelný vodík může sloužit jako flexibilní prostředek pro ukládání energie, který lze následovně použít k pohonu vysoce výkonné průmyslové turbíny. Tento projekt bude znamenat implementaci vůbec prvního demonstrátoru power-to-X-to-power* s pokročilou vodíkovou turbínou v průmyslovém rozsahu.   

Tento projekt zahrnuje několik zúčastněných stran, a to Engie Solutions, Siemens Gas and Power, Centrax, ARTTIC, German Aerospace Center (DLR) a University of Athens (Řecko), Lund (Švédsko), Duisburg-Essen (Německo) a UCL London (UK). Projekt představuje investici 15,2 milionu EUR, přičemž dvě třetiny finančních prostředků pocházejí z rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Laurent Sellier, hlavní provozní ředitel Smurfit Kappa Paper & Board Europe, okomentoval toto oznámení: „Ve Smurfit Kappa klademe velký důraz na inovace a zlepšování naší energetické účinnosti a jsme rádi, že jsme byli vybráni k účasti na tomto projektu.

Naše papírna Saillat bude ideálním místem pro tento průlomový výzkum díky kombinovaném systému teplárny a elektrárny přímo v závodě a optimální své velikosti. Těšíme se na spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, abychom dokázali, že tento projekt bude úspěšný a že bude sloužit jako cesta k transformaci globálního energetického sektoru z fosilního uhlíku na "nulový uhlík.“ 

Projekt HYFLEXPOWER vyvíjí nové technologie, které lze použít v celém cyklu power-to-X-to-power** . Demonstrátor nainstalovaný v papírně Saillat se použije k uložení přebytečné obnovitelné elektřiny ve formě zeleného vodíku. Během období vysoké poptávky se tento uložený zelený vodík použije k výrobě elektrické energie, která bude přiváděna do sítě.

Projekt bude rozdělen do několika fází, jejichž výstavba by měla začít v roce 2021 a zkušební fáze by měla být zahájena v roce 2022.

 


  * = Grantová dohoda č. 884229

  ** = „Power to X“ (nebo „P2X“) je způsob přeměny elektřiny na jiný energetický vektor. V projektu HYFLEXPOWER je vektorem „X“ vodík - Zdroj: ADEME (francouzská agentura pro správu životního prostředí a energetiku).