Smurfit Kappa raises Climate Change ambition by targeting at least 'Net Zero' emissions by 2050
2020-11-09T00:00:00

Smurfit Kappa stupňuje své snahy v oblasti změny klimatu tím, že chce do roku 2050 dosáhnout alespoň „nulových čistých“ emisí

Společnost Smurfit Kappa dnes oznámila nové cíle v oblasti dalšího snižování svých fosilních emisí CO2, včetně snahy dosáhnout do roku 2050 alespoň nulových čistých emisí. Rovněž posunula svůj stávající přechodný cíl snížení emisí CO2 do roku 2030 o 15 procentních bodů, a to na 55% ve srovnání se základní úrovní z roku 2005. Iniciativa Science Based Target potvrdí, že jsou tyto cíle v souladu s cíli Pařížské dohody.  

Smurfit Kappa je lídrem na trhu v oblasti udržitelnosti už od roku 2005. Před dnešním oznámením společnost už dokázala snížit intenzitu emisí CO2 o 32,9% oproti cíli stanovenému na rok 2030, jež činí 40%. Tento působivý úspěch je výsledkem úspěšné realizace klíčových projektů, které jsou součástí střednědobého strategického plánu společnosti.   

Jedním z takových projektů byla instalace špičkového rekuperačního kotle v papírně Nettingsdorf v Rakousku, který byl uveden do provozu v červnu tohoto roku. Nový kotel má snížit emise CO2 o dalších 40 000 tun, což bude znamenat další snížení emisí CO2 v celém podniku o 1,5%.  

Tony Smurfit, Výkonný ředitel Smurfit Kappa, řekl: „Jsme hrdí na to, že podporujeme cíle EU Green Deal dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050. Při plnění našich stávajících cílů jsme se posunuli výrazně kupředu a tyto nové cíle zdůrazňují permanentní závazek naší organizace k udržitelnosti a k lepšímu fungování planety.  

Udržitelnost je jádrem našeho podnikání po celá desetiletí. Chceme zastávat vedoucí pozici a zvyšovat laťku pro papírenský a obalový průmysl stanovením těchto ambiciózních cílů. To je zdrojem hrdosti pro všechny naše zákazníky a zaměstnance.“