2020-05-14T00:00:00

Smurfit Kappa snižuje emise CO2 téměř o třetinu

Smurfit Kappa dosahuje významného pokroku ve snižování svých relativních emisí CO2 v souladu se svou 13. výroční Zprávou o udržitelném rozvoji (SDR), která byla zveřejněna dnešního dne.

Smurfit Kappa, přední poskytovatel papírových obalů, dosáhla mezi lety 2005 a 2019 snížení množství emisí fosilního CO2 o 32,9%. I když se jedná o obrovský úspěch, současný cíl společnosti je ještě ambicióznější, protože se snaží snížit relativní emise CO2 do roku 2030 o 40% ve srovnání s výchozím rokem 2005.

Smurfit Kappa bude také diskutovat o svém současném cíli snižování CO2 s iniciativou Science Based Target (SBT), aby si potvrdila, že je tento cíl v souladu s Pařížskou dohodou a nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu.

Kromě snahy o provedení ověření u SBT* se společnost Smurfit Kappa také snaží stavět na faktu, že již více než deset let poskytuje úplné informací o CO2, čímž podporuje Taskforce for Climate-related Financial Disclosures (Pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem), což je globální subjekt, který se zabývá zveřejňováním finančních rizik souvisejících s klimatem, a tyto informace se poskytují investorům, věřitelům a pojišťovnám.

Nová zpráva SDR, která je strukturována do tří oblastí strategického zaměření, kterými jsou Lidé, Planeta a Podnikání s pozitivním dopadem, poskytuje komplexní podrobné informace o faktorech přispívajících ke snižování emisí. Mezi ně patří strategické zaměření na energetickou účinnost a využívání obnovitelných zdrojů paliv, jako je biomasa.

V zprávě SDR je uvedeno několik dalších úspěchů. Značného pokroku bylo dosaženo v oblasti bezpečnosti práce, když došlo ke snížení celkové zaznamenatelné míry úrazovosti o 17%. Dalším úspěchem Smurfit Kappa je skutečnost, že se 92,1% jejích obalových řešení prodává jako certifikované Spotřebitelským řetězcem, což je velmi silná záruka poskytnutá zákazníkům o udržitelném původu používaných surovin. Dále se zlepšila kvalita vypouštěné vody, když došlo ke snížení relativní chemické spotřeby kyslíku o 35%.

Mezi další významné události roku 2019 patří vytvoření Výboru pro udržitelný rozvoj, který byl zřízen představenstvem, a investice ve výši 3,5 milionu EUR do sociálních iniciativ, včetně vzdělávání a zdraví dětí.

Tony Smurfit, Výkonný ředitel, řekl: „Během pandemie Covid-19 jsme považováni za „nejdůležitější firmu“ a v této náročné době je naším bezprostředním a primárním úkolem ochrana našich zaměstnanců a uspokojování potřeb našich zákazníků. Jsem nesmírně hrdý na to, jak si během pandemie Covid-19 plní 46 000 našich zaměstnanců své úkoly při udržování životně důležitých dodavatelských řetězců.

Udržitelnost pro nás zůstává klíčovým úkolem. Dnešní zpráva podává svědectví o tom, jak pokračuje podpora všech našich obchodních činností, a popisuje pokrok, kterého dosahujeme v oblasti environmentálních, sociálních a správních kritérií.“

Steven Stoffer z oddělení SKG VD Development dodal: „Během těchto nejistých časů se budeme i nadále soustředit na naši nabídku udržitelnosti, a to nejen zákazníkům, ale také tam, kde můžeme hmatatelným způsobem změnit komunity, ve kterých působíme.

Pro Smurfit Kappa znamená udržitelnost více než jen zmírňování dopadu změny klimatu a minimalizaci dopadů našich činností na životní prostředí; Zpráva o udržitelném rozvoji rovněž ukazuje, jak využíváme svůj rozsah, zkušenosti a odborné znalosti k tomu, abychom pomohli s řešením široké škály globálních problémů, mezi než patří začlenění a rozmanitost, bezpečnost a lidská práva.”

* Iniciativa SBT se zrodila ze spolupráce mezi OSN Global Compact, WWF, CPD a World Resources Institute (WRI).

Stáhněte si naši zprávu SDR ve formátu PDF