2020-05-19T00:00:00

Svět balení: Vyšší investice do obalů automobilkám dlouhodobě ušetří

Dokonalá znalost dodavatelského řetězce a všech výhod a nevýhod různých obalových či logistických alternativ je klíčová pro zhodnocení přínosu pro firmu. Automotive je jedním z odvětví, kde dlouhodobě pomáháme snižovat náklady a přinášet hodnotu.

Přečtěte si nový článek ve Světě balení.

Automotive