2020-06-02T00:00:00

Vyjádření CEO: Našim zákazníkům budeme opět nablízku, fyzicky i online

Jak jste překonali období pandemie?

První 2-3 týdny byla situace velmi nervózní, velmi silné objemy a zároveň velké obavy našich zaměstnanců o jejich zdraví. Bylo velmi důležité, aby vedení firmy bylo ve výrobách a ve firmách denně přítomné, aby se zaměstnanci komunikovalo a ukázalo, že našemu pracovnímu prostředí věříme, a že je bezpečné. Se situací jsme se po prvních týdnech sžili a zvládli jsme to výborně. V zaměstnaneckém průzkumu nám kolegové řekli, že 95 % z nich cítilo plnou podporu a jejich nadřízený i firma poskytovali potřebné pomůcky a ochranu před nákazou.

Co Vás potěšilo?

Potěšilo mě, jak to naši zaměstnanci skvěle zvládli, byli odpovědní a velmi dobře přešli na on-line komunikaci. Bylo to těžké období pro výrobní zaměstnance s ohledem na možné riziko nákazy, ale i pro ty doma, kteří pracovali a ještě se starali o své děti. Jsme součástí kritické infrastruktury a museli jsme dodávat obaly pro potraviny, nápoje, léky, hygienické a čistící prostředky. Nikdo z našich zákazníků netrpěl. Jsem na všechny zaměstnance a kolegy moc hrdý.

Co Vás překvapilo?

Nový pro mě byl každý další den. Situace je zajímavá makroekonomicky, politicky i sociálně. Došlo k nebývalému přelivu poptávky do domácí spotřeby. V únoru spotřebitelé vykoupili obchody a spotřebitelský průmysl v březnu a dubnu doplňoval regály. Také ale tvořil pojistné zásoby. Stejně tak jsme viděli boom e-commerce, který pravděpodobně předběhl přirozený růst následujících 2 let. Spotřebitelé, kteří s online nákupem váhali, nyní online nakoupili. A někteří již online zůstanou. Kamenné prodejny tvoří stále dominantní kanál, ale e-commerce vyrostl. Překvapily mě také silné prodeje v sektoru domácích mazlíčků, i to jsou trendy dnešní doby :-) .

Bohužel dopady na některé sektory budou obrovské, zejména na cestovní ruch a pohostinství. Mnoho našich průmyslových zákazníků úplně odstavilo a restart výrob je velmi pozvolný. Politikům se, mám pocit, podařilo lépe opatření zavádět než uvolňovat. Poznali jsme také lidi z nemocnic a domovů důchodců, kam jsme poslali finanční i materiální podporu. Tuto oblast běžně nepodporujeme. Negativně mě překvapilo tak dlouhé zastavení škol. Zejména když vidím ta přecpaná nákupní centra, tak omezení vzdělávání nerozumím.

Jak to vidíte dál?

Myslím, že je čas dívat se dopředu. Situaci s virem jsme již z velké míry zvládli a musíme jít dál. Domácí spotřeba se již z vysokých čísel stabilizuje, naopak průmysl startuje pozvolna. Dál budeme dbát na zdraví našich zaměstnanců, ale určitě některá opatření ukončíme. Nově se budeme zaměřovat na zamezení karantén týmů.

Našim zákazníkům budeme opět nablízku, fyzicky i online. Od května jsme povolili cestování obchodníků v rámci ČR, od června bude cestovat také prodejní podpora a od července se vrátí naši zaměstnanci plně do kanceláří. Pokud bude požadavek na setkání on-line, všichni naši kolegové se za minulé 3 měsíce vyškolili skvěle. Všichni naši zákazníci budou potřebovat inovace a také úsporné projekty, možná více než kdy jindy. My jsme na to připraveni.

Vyjadreni CEO