2020-12-09T00:00:00

Časopis Reportáže z průmyslu: Inovace jsou nedílnou součástí naší každodenní práce

Nápoje v novém kabátě 

Pro výrobce papírových obalů, společnost Smurfit Kappa, jsou chytrá ekologická řešení prioritou. Ve srovnání s rokem 2005 již snížili emise uhlíku o 32,9 procenta a do roku 2050 by se měli stát uhlíkově neutrálními. „To samé se snažíme aplikovat i na obalová řešení pro naše zákazníky nejen tím, že obal samotný má díky našim investicím do technologie jeho výroby nižší emise, ale také jeho efektivním použitím v dodavatelském řetězci,“ říká v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu Jan Kaprhál, innovation & marketing manager pro ČR a SR.

Podepsala se jarní vlna koronavirové pandemie na hospodářském výsledku společnosti za první pololetí tohoto roku?

Význam obalového byznysu je v tomto ohledu zásadní, protože obaly jsou nedílnou součástí dodavatelského řetězce klíčových segmentů nutných pro zajištění dodávek například potravin, hygienických potřeb, léků či vybavení ve zdravotnictví. V tomto ohledu FMCG poptávka v pandemickém období vzrostla. Naopak poptávka v průmyslových odvětvích poklesla.

Museli jste přistoupit k nějakým zásadnějším opatřením, např. k přerušení provozu nebo propouštění zaměstnanců?

Vůbec ne, spíše naopak, nové spolupracovníky stále hledáme. Naším hlavním úkolem v tomto roce bylo zajistit zdraví zaměstnanců a tím také udržet kontinuitu dodávek. Zásadní opatření jsme uskutečnili v oblasti ochrany zdraví našich zaměstnanců. Mnoho z nich není příjemných, ale nutných a víme, že si jich naši zaměstnanci cení. Také jsme podpořili naše zaměstnance v důchodu, nemocnice a domy seniorů v okolí našich závodů finančně i materiálně, to vnímáme jako naši odpovědnost.

Využili jste některou ze státem nabízených podpor určených firmám? Považujete podporu, kterou stát nabízí firmám, za dostatečnou?

Nevyužili a ani jsme nabízené možnosti nestudovali. Jsme natolik stabilní firma, že nechceme státní rozpočet dále zatěžovat.

Ve vašem oboru hrají inovace klíčovou roli. Jaké procento ročního obratu investujete do výzkumu a vývoje?

Inovace jsou opravdu nedílnou součástí naší každodenní práce a inovujeme ve všech oblastech. Vyvíjíme nové typy papírů, biodegradabilní bariérové aplikace proti vlhkosti, mastnotě, statické elektřině apod., investujeme do nových technologií v papírnách, ale i ve zpracovatelských závodech s cílem nejen snížit emise CO2, ale i zvýšit efektivitu výroby. Samozřejmě nejvíce exponovanými jsou inovace obalové, se kterými proaktivně přicházíme v různých sektorech. Investice do výzkumu a vývoje zvlášť neevidujeme, ale provází nás ve všech oblastech našeho působení. Neustále inovujeme obalová řešení našich zákazníků, inovujeme informační systémy, vyvíjíme nové inovační nástroje a inovujeme naše výrobní technologie.

Cítíte dostatečnou podporu státu v oblasti inovační strategie, která je známá pod názvem The Country for the Future?

Jsme globální firma se 46 tisíci zaměstnanců a více než 350 závody v 35 zemích světa. Vývoj řešíme bez ohledu na míru podpory v jednotlivých zemích a reagujeme na celosvětový trh. V mnoha oblastech jsme napřed, například v posuzování životního cyklu produktu či obalu (LCA), snižování množství obalového odpadu, v trvalé udržitelnosti apod. Pokud je to možné, snažíme se spolupracovat se školami. Naše motto je Open the Future, takže název The Country for the Future nám zní dobře.

Využívání ekologicky šetrných materiálů je pro společnost Smurfit Kappa dlouhodobě prioritou. Jaké novinky jste v této oblasti v letošním roce uvedli na trh?

Důležitou vlastností papíru je jeho obnovitelnost, recyklovatelnost a především biodegradovatelnost. Obaly z vlnité lepenky jsou plně přírodní. To je velký benefit oproti jiným materiálům a mnoho zákazníků to vnímá. Náhrada jednorázových plastů je tedy na místě – obal nemá mít mnohonásobně delší životnost než balený produkt. Mezi nejnovější inovace patří například TopClip – udržitelný obal na plechovky (multipack bez lepidla) jako náhrada hojně využívané smršťovací fólie. Do portfolia tzv. Clips&Grips patří i další obaly na PET láhve. Velmi zajímavý je také AgroPaper, který v zemědělství nahrazuje mulčovací fólie. Ty velmi často po použití již nejdou z polí efektivně sesbírat a odstranit, a znečišťují tak přírodu.

Slova, jako jsou dekarbonizace, udržitelnost, chytrá a úsporná řešení, jsou součástí tzv. Zelené dohody pro Evropu. Vnímáte to jako příležitost?

Důkazem toho, že to bereme opravdu vážně, je náš nedávný závazek, že se do roku 2050 staneme „carbon neutral“. Už nyní jsme snížili emise uhlíku o 32,9 procenta oproti roku 2005. Do roku 2030 chceme snížit emise o 55 procent. To samé se snažíme aplikovat i na obalová řešení pro naše zákazníky nejen tím, že obal samotný má díky našim investicím do technologie jeho výroby nižší emise, ale také jeho efektivním použitím v dodavatelském řetězci. Aktivně snižujeme potřebné množství kamionů na přepravu produktů díky chytré paletizaci, snižujeme gramáž obalů díky chytrému využití vlastností papíru a zvyšování jeho únosnosti a mnoho dalšího. Společně s důkladným obalovým auditem nabízíme zákazníkům servis v rámci procesu SupplySmart, jehož cílem je snížit náklady v dodavatelském řetězci. Průměrný výsledek takového projektu je dvouciferná úspora.

V průběhu pandemie koronaviru posílila svou roli digitalizace. Jaká je situace v tomto ohledu ve vaší firmě?

Co se významně změnilo, je fyzické setkávání se zákazníky. Plynule přecházíme na on-line webináře, živé přenosy z našich Experience Center anebo virtuální prohlídky závodů. Home office už je také standardní způsob práce a zjistili jsme, že takto lze pracovat i v oborech, kde jsme to nečekali – například design nebo customer service. Až se vrátíme do kanceláří, využijeme tyto zkušenosti a například on-line webináře budeme určitě pořádat dál. Zákazníci je velmi oceňují.

Kurz české koruny zaznamenal letos řadu výkyvů. Poznamenalo vás to? Jste pro zavedení eura, nebo ponechání české koruny?

Výkyvy kurzu tu nebyly jen letošní rok, ale v posledních několika letech. Na podobné věci je třeba reagovat vhodným hedgingem a také vhodně zvolenou prodejní a nákupní měnou s měnovými koridory. Samozřejmě pokud bychom přijali euro, tyto aktivity bychom dělat nemuseli.

Do jakých oblastí jste v posledních letech nejvíce investovali? Jaké investice plánujte pro další období?

Velké investice jsme vložili do růstu výrobní kapacity. Neustále investujeme také do zlepšování produktivity, zlepšování kvality a zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců.