2020-09-18T00:00:00

Spotřebitelé vyjádřili svůj názor, pokud jde o udržitelnost v oblasti módy

  • Covid-19 je katalyzátorem pro větší udržitelnost
  • 41% zákazníků nakupujících módu online změnilo za posledních šest měsíců své nákupní chování
  • 35% by neuskutečnilo online nákup od společnosti prodávající módní výrobky, kdyby zjistili, že její obal není ekologický.

Nový průzkum provedený světovým lídrem v oblasti obalových řešení, společností Smurfit Kappa, odhalil, že spotřebitelé vyjadřují svůj názor tím, že před online nákupem módních výrobků požadují od značek udržitelnější obaly. Průzkum, který byl proveden u spotřebitelů ve čtyřech evropských zemích, zjistil, že 41% zákazníků nakupujících módu online přemýšlí od vzniku pandemie Covid-19 ekologičtěji při online nákupech nejnovějších módních výrobků.

Průzkum provedený mezi spotřebiteli v Německu, Irsku, Nizozemí a Velké Británii, zjistil, že téměř polovina spotřebitelů nakupuje módní zboží online jednou za měsíc nebo častěji, což odráží jeho rostoucí popularitu mezi ženami (44%) i muži (43%) .  

Spotřebitelé podnikají kroky

Spotřebitelé činí vědomá rozhodnutí, pokud jde o online nákupy módy, přičemž nakupující naznačují, že v posledních šesti měsících podnikli takové kroky, aby zajistili co nejekologičtější nákupy.  

Průzkum zjistil, že:

  • 25% zákazníků kupujících módu si našlo informace o dané značce na internetu, aby mohli posoudit její úroveň udržitelnosti  
  • 35% zákazníků kupujících módu by neuskutečnilo online nákup od společnosti prodávající módní výrobky, kdyby zjistili, že její obal není ekologický
  • 23% dotázaných znovu zakoupilo výrobky od módní značky na základě jejích údajů o udržitelnosti  

Arco Berkenbosch, viceprezident pro inovaci a vývoj ve společnosti Smurfit Kappa, se vyjádřil k výsledků tohoto průzkumu: „Spotřebitelé chtějí, aby online módní značky jednaly odpovědně a zohledňovaly sociální a environmentální dopady svého podnikání. Módní značky a samozřejmě všechny značky se musí přizpůsobit požadavkům spotřebitelů na udržitelnost, jinak riskují ztrátu zákazníků.

Na všech čtyřech zkoumaných trzích je názor spotřebitelů a jejich zájem o udržitelnost konzistentní, což zdůrazňuje rostoucí požadavek evropských spotřebitelů vůči značkám, aby i nadále upřednostňovaly své postupy v oblasti udržitelnosti a zavázaly se k jejich zlepšování, a to i během současné hospodářské krize.“

Spotřebitelé se touží dozvědět více

Spotřebitelé nakupující módu online však čelí překážkám, pokud jde o udržitelnou volbu. Průzkum označil nedostatek dostupných informací (34%), nedostatek udržitelných možností (32%) a náklady (30%) jako hlavní překážky pro spotřebitele, pokud jde o nakupování online udržitelnějším způsobem. Více než polovina respondentů (57%) uvedla, že by se chtěla dozvědět více informací o snaze prodejců módy používat udržitelné obaly. Tento fakt zdůrazňuje úroveň vlivu udržitelnosti na nákupní chování spotřebitelů a to, jak může snaha značek rozšířit nebo snížit jejich zákaznickou základnu.  

Spotřebitelé uvažují o udržitelnosti svého nákupu, včetně obalů, v širším kontextu. Značky musí přehodnotit udržitelnost svých obalů, aby splnily tato měnící se očekávání spotřebitelů.  

Udržitelné obaly jsou klíčovým hlediskem  

Průzkum zjistil, že zákazníci nakupující módu mnohem pravděpodobněji hodnotí udržitelnost obalů jako faktor, který má oproti tradičním marketingovým technikám pozitivní dopad na dojem z jejich nákupu.

Většina dotázaných uvedla, že efektivní využívání materiálů (62%), používání udržitelných materiálů (61%) a povědomí o tom, že je daná značka udržitelná (56%), přispívá k pozitivnímu dojmu z jejich online nákupu, jakmile obdrží balíček. Dvě třetiny spotřebitelů (66%) je přesvědčeno, že prodejci módy online jsou odpovědní za zajištění udržitelnosti jejich obalů. 

V reakci na pokračující růst eCommerce , souběžně s očekáváním spotřebitelů, rozšířila Smurfit Kappa svou řadu udržitelných obalů určených pro trh prodeje módy online. Díky inovativním designovým mechanismům, které umožňují snadné otevírání obalu a jeho opětovné uzavření při vrácení zboží, nabízí módní portfolio pro eCommerce  široký výběr flexibilních a stylových obalových řešení pro zboží všech tvarů a velikostí. Všechny produkty jsou vyrobeny z jednoho materiálu a jsou snadno recyklovatelné a biologicky rozložitelné.   Portfolio papírových obalů poskytuje značkám odpovědnou alternativu, protože povědomí spotřebitelů a obavy ohledně odpadů z obalů stále rostou.

„Výsledky ukazují, že obaly mohou mít na nakupující a na jejich nákupní rozhodování velký vliv, jednak zde existuje příležitost projevit věrnost značkám, které upřednostňují udržitelnost, a jednak jsou ve hře možné důsledky pro ty značky, které ji neupřednostňují," uvedl Berkenbosch.

S našimi zákazníky z oblasti prodeje módy online spolupracujeme na vytváření inovativních udržitelných obalových řešení, která jsou pro danou položku vhodná, která pro ni mají nejlepší tvar a která chrání výrobek během přepravy, ale která také "navážou kontakt" se spotřebitelem, když k němu výrobek dorazí. Pokud máme snížit úroveň množství neudržitelného odpadu z obalů, všichni, včetně značek, spotřebitelů a poskytovatelů obalů, musí spolupracovat, aby byl dopad skutečný, “ uzavřel Berkenbosch.

Podívejte se na naše portfolio udržitelných módních obalů