2019-05-16T00:00:00

Společnost Smurfit Kappa podniká další krok kupředu, aby se stala plně kruhovým podnikem

Podle své nejnovější Zprávy o udržitelném rozvoji, která byla zveřejněna dnes, dosahuje Smurfit Kappa výrazného pokroku na své cestě k tomu, aby se stala plně udržitelným a kruhovým podnikem.
 
V roce 2018 dosáhl lídr v oblasti obalových řešení řady klíčových milníků, včetně uvedení iniciativy Better Planet Packaging (Obaly pro lepší planetu), která se snaží snížit množství odpadu z obalů vytvořením udržitelnějších obalových řešení prostřednictvím své způsobilosti v oblasti designu, inovace a recyklace. Tato iniciativa vyvolala velký zájem ze strany zákazníků, kteří chtějí nahradit nerecyklovatelné materiály papírovými obaly.
 

Byl představen nový, ambiciózní soubor cílů v oblasti udržitelnosti, které již byly splněny nebo překonaly předchozí cíle ještě před termínem, kterým byl stanoven rok 2020. Smurfit Kappa se dlouhodobě zavázala k dosažení skutečného a měřitelného pokroku, pokud jde o pět strategických priorit udržitelnosti, a to v oblasti lesního hospodářství, změn klimatu, vodního hospodářství, odpadů a lidských zdrojů. 

Zatímco papírové obaly společnosti Smurfit Kappa jsou obnovitelné a recyklovatelné, samotný výrobní proces papíru je energeticky náročný. Pokud jde o cíl týkající se změny klimatu, byl opět zaznamenán značný pokrok, kdy společnost informovala o relativním snížení emisí fosilního CO2 o 29% v porovnání s rokem 2005, který je rokem výchozím. Tam, kde to je možné, se Smurfit Kappa zaměřuje na energetickou účinnost a využívání obnovitelných zdrojů paliv, jako je biomasa.
 
Zpráva také obsahuje několik příběhů z komunit, které společnost Smurfit Kappa podporuje, aby přispěla k jejich hospodářskému a sociálnímu rozvoji. Cílem je vytváření dobrých životních podmínek a zlepšení v oblastech životně důležitých pro budoucnost, jako např. vzdělávání a generování příjmů.
 
Mezi další významné body této zprávy patří průběžné zapisování Smurfit Kappa do registrů udržitelných investic FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, STOXX Global ESG Leaders a Ethibel.
 

Tony Smurfit, Výkonný ředitel, řekl: "Dnešní zpráva popisuje pokrok, který společnost Smurfit Kappa dosahuje v oblasti udržitelnosti. Jako lídr v oblasti udržitelných obalových řešení máme zodpovědnost reagovat na výzvu, které dnes čelí životní prostředí a společnost.
 

Prostřednictvím naší iniciativy Better Planet Packaging jsme se zavázali k ochraně před odpady díky využití našich bohatých zkušeností v oblasti designu a inovací."
 

Steven Stoffer z oddělení SKG VD Development dodal: "Tato zpráva je důkazem ukázkové transparentnosti a dokazuje, jaký pokrok učinila společnost Smurfit Kappa při podpoře Cíle udržitelného rozvoje OSN 2030.
 

Pro společnosti Smurfit Kappa udržitelnost neznamená pouze zmírnění změny klimatu a snížení neefektivity. Aby obal mohl být opravdu udržitelný, musí se vyrobit a navrhnout udržitelným způsobem a musí být po několika použitích biologicky odbouratelný během relativně krátké doby.
Papírové jsou k tomu předurčeny."

Prohlédněte si naši Zprávu o udržitelném rozvoji 2018.