Odpovědnost k okolí

 

Odpovědnost k okolí pro nás představuje závazky, které máme k našim zaměstnancům, obchodním partnerům, sousedům a životnímu prostředí. 
Nabídka webové části    

Smurfit Kappa Morava Paper je papírnou umístěnou v jedinečném prostředí. Svojí lokací blízko řeky Moravice, do okolí lesů a mimo dosah průmyslových oblastí, jsme výrobním podnikem, který respektuje krajinu, ve které působí. 

Našim úsilím je minimalizovat dopady naší výroby na životní prostředí i na obyvatelstvo obce Žimrovice, stejně tak jako na lokality dotčené naší činnosti.

V rámci naší výroby přispíváme k šetrnému čerpání primárních a obnovitelných zdrojů surovin. Zavádění nových technologií nám umožňuje předcházení znečištění, jeho minimalizaci i využívání „zelených“ energií. Zároveň se snažíme minimalizovat množství odpadů vzniklých při výrobě a hledáme alternativní řešení jejich využití.

Zároveň jsme si vědomi toho, že říční voda je nezbytně důležitá pro výrobu papíru, je pro nás důležité i její kvalita při navrácení zpět do toku. V rámci provozu biologické čistírny odpadních vod z technologie, poskytujeme podporu obyvatelům obce Žimrovice čištěním komunálních odpadních vod obce. Ročně vyčistíme bezmála 50.000 m3 komunálních odpadních vod obce.

Jelikož si ceníme odkazu zakladatele papírny v Žimrovicích Carla Weisshuhna, nadále provozujeme  Weisshuhnův náhon. Ten je unikátním vodním dílem, které přivádělo vodu až do papírny už od roku 1891. V roce 2010, díky květovým povodním, došlo k poškození části náhonu sesunutím svahu. Proto bylo nutné provést rozsáhlou opravu, která zajistila další provozování tohoto technického díla. Tak jako Carl Weisshuhn věděl, jak významnou roli hraje voda při výrobě papíru a znal její úlohu i při výrobě elektrické energie, proto byly, v roce 1926 uvedeny do chodu, dvě  Francisovy turbíny. Ty Smurfit Kappa Morava Paper provozuje dodnes.

Vážíme si každého svého zaměstnance a usilujeme o to, abychom dostupnými prostředky podporovali duševní i fyzické zdraví, pohodové a vstřícné pracovní prostředí všech zaměstnanců. Jejich bezpečnost a zdraví, stejně tak, jako bezpečnost a zdraví zaměstnanců firem, které pro nás zajištují služby a servis, jsou důležitým předpokladem pro úspěch a stabilitu našeho podniku. Proto aktivně přistupujeme k minimalizaci pracovních rizik v našem výrobním prostředí, vyhledáváme nové možnosti zlepšení pracovních, hygienických a bezpečnostních podmínek.

Zároveň se snažíme být slušným a vstřícným sousedem pro naše okolí a krajinu, která nás hostí