Smurfit Kappa Morava | Integrovaný systém řízení

Integrovaný systém řízení

 

Kvalita našich výrobku a ohled na zdraví zaměstnanců a životní prostředí je nedílnou součástí našich aktivit.

Společnost Smurfit Kappa Morava Paper v rámci svého neustálého zlepšování zavedla a udržuje tyto systémy řízení:

  • systém řízení kvality dle ISO 9 001:2008
  • systém řízení environmentu dle ISO 14 001:2004
  • systém řízení bezpečnosti práce dle OHSAS 18 001:2007
  • systém řízení hygieny ve výrobě obalů pro potraviny dle ČSN EN 15 593
  • systém řízení energií dle ISO 50001:2011
  • V současné době je systém řízení plně integrován.

Smurfit Kappa Morava Paper podporuje své zákazníky v ochraně spotřebitele i životního prostředí. Proto v roce 2010 došlo k certifikaci systémů řízení dle norem neziskových organizací Forestry Stewardship Council (FSC®) a Programme for the Endorsement of forestry Certification (PEFC). Tyto organizace podporují šetrné hospodaření s lesy, kontrola vstupních surovin vč. papírového vlákna, garantuje legální obchod se dřevem. Výrobky Smurfit Kappa Morava Paper nesou prohlášení FSC® 100% Recycled a PEFC 100% Recycled.