Smysl naší existence | Smurfit Kappa

Smysl naší existence

Smysl naší existence

Proč smysl naší existence

Díky společnému smyslu naší existence si všichni lépe rozumíme a chápeme vazby, které v naší organizaci existují napříč zeměmi a napříč různými rolemi. Když pracujeme ruku v ruce na společném cíli, tyto již existující vazby dále prohlubujeme. Smysl naší existence popisuje naši hlavní a neměnnou roli, kterou ve světě hrajeme, když se přizpůsobujeme neustále se měnícím ekonomickým a obchodním cyklům a společně čelíme novým výzvám.

Inkluzivní proces

Bylo pro nás důležité, že jsme do hledání a definování smyslu naší existence zapojili v duchu diverzity široké spektrum kolegů ze Smurfit Kappa. Vybrali jsme více než osmdesát členů týmu, kteří reprezentují rozmanitost rolí, odborných znalostí, geografické příslušnosti a úhlů pohledu. Přizvali jsme zaměstnance, kteří pro naši společnost pracují celý život, a také ty, kteří se k nám přidali v nedávné době, čímž jsme zajistili zastoupení minulosti i budoucnosti naší firmy. Požádali jsme účastníky, aby se navzájem podělili o své příběhy a zkušenosti ze Smurfit Kappa – příběhy o úspěších a výzvách, lidech a událostech, které podávají svědectví o tom, co pro ně Smurfit Kappa znamená. 

Co jsme zjistili

Sešla se nám široká škála zkušeností, které zahrnovaly příběhy o jednotlivcích, týmech, lídrem a výzvách. Příběhy o tom, jak ovlivňujeme svět a jak se staráme o sebe navzájem. Ze všech příběhů byla cítit hrdost těch, kteří je sdíleli, ale i těch, kteří je poslouchali. Mezi klíčová témata, která vyplynula z tohoto procesu, patří tvořit, chránit a pečovat.

TVOŘIT

Jsme hrdí na to, že vytváříme a produkujeme inovativní udržitelná řešení, která zajišťují plnění našeho slibu bez ohledu na to, o jakou výzvu se jedná.

Purpose - Create Icon
Purpose - Protect Icon
CHRÁNIT
Chráníme to, co vytváříme – chráníme značky a produkty našich zákazníků, přičemž chráníme přírodní zdroje, na které se spoléháme my a na které se budou spoléhat také budoucí generace.
Purpose - Protect Icon
PEČOVAT
Staráme se navzájem o bezpečnost na pracovišti, pečujeme o lidi a jejich životy a podporujeme je. Samozřejmě pečujeme o komunity, ve kterých žijeme a pracujeme, a o náš vliv na životní prostředí. 
Purpose - Care Icon

Smysl naší existence

Když jsme procházeli tímto procesem, zcela jasně vyšlo najevo, že náš společný smysl existence formovala kombinace těchto tří oblastí:

  • Tvořit udržitelné výrobky a řešení.
  • Chránit to, na čem nám a všem zainteresovaným stranám záleží.
  • Pečovat o naše zákazníky, o sebe navzájem, o naši širší komunitu a o naši planetu.

Pochopení společného smyslu naší existence a definování toho, co nás motivuje, nám pomůže rozpoznat naši základní roli a soustředit se na ni, bez ohledu na to, jakým výzvám můžeme společně čelit.
Připomínka toho, co je pro nás důležité, nás vede k tomu, abychom dělali správnou věc, přizpůsobili se a byli konzistentní – v současnosti i v budoucnosti.