Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

SupplySmart

​Zvýšení výkonnosti dodavatelského řetězce prostřednictvím optimalizovaných obalových řešení

SupplySmart je kombinací unikátních nástrojů, dat a odborných znalostí, které vám umožní optimalizovat roli, kterou obaly hrají ve vašem dodavatelském řetězci - s ujištěním, že činíte rozhodnutí, u nichž byla plně vyhodnocena míra rizika a která přinášejí měřitelné úspory nákladů.  

Jakým způsobem vám může SupplySmart pomoci?

Služba SupplySmart umožňuje identifikovat, vybrat a zajistit vylepšení obalů za účelem zvýšení efektivity a výkonnosti ve vašem dodavatelském řetězci - přičemž se neustále minimalizuje riziko pro vaše podnikání.

Snížení logistických nákladů

SupplySmart dokáže optimalizovat design obalů tak, aby umožnil lepší stohování na paletách, snížil počet nákladních vozidel potřebných pro přepravu zboží, což vede k významné úspoře nákladů na dopravu a k přínosu pro životní prostředí.

Nižší náklady na obaly

SupplySmart vám pomůže nalézt optimální specifikaci krabice - vyvážení výkonu a nákladů. Takže můžete zajistit správnou úroveň ochrany za účelem snížení rizika škod při současném snižování nákladů.

Zefektivnění výroby

SupplySmart vám pomůže navrhnout vaše obaly tak, aby byly v naprostém souladu s potřebami vaší výrobní linky - snížení prostojů a nákladů na práci. Ať už umožňuje efektivnější, automatizované upevňování a odpojování, navrhování obalů, které lépe vyhovují vaší výrobní lince, nebo umožňují inteligentnější a levnější tisk na krabice, my dodáváme obaly, které lépe vyhovují vašemu dodavatelskému řetězci.

Naprostý klid mysli

SupplySmart vás ujišťuje o tom, že vždy činíte nejlépe informovaná rozhodnutí ohledně obalů pro váš dodavatelský řetězec - na základě špičkového benchmarkingu a komplexního posouzení rizik.

Překonání provozní složitosti

Díky SupplySmart vidíte dopad, který obaly mají na váš dodavatelský řetězec. Náš přístup založený na pokynech vám poskytuje akční náhled a řešení potřebná k dosažení hmatatelných úspor nákladů v souladu s vašimi obchodními cíli.

Případová studie ShelfSmart

Bike Fun International’s packing line is running at twice the speed, for half the cost – thanks to the fully optimised packaging solution we developed through SupplySmart.

Přečtěte si případovou studii