Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Finance

Silný finanční management byl vždy klíčovým atributem Smurfit Kappa. 

Byl základním kamenem rozvoje firmy z její irské základny na její současnou vůdčí pozici ve světě v oblasti papírových obalů.

O naše finance se stará firemní tým v ústředí, ale také týmy na úrovni divizí a v jednotlivých závodech. Firemní tým financí má celou řadu odpovědností. Kromě jeho hlavní úlohy v podobě účetního výkaznictví k jeho úkolům patří:

  • Sledování a provádění nejnovějších mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)
  • Stanovování účetních zásad a postupů a řešení technických účetních problémů
  • Péče o vztahy s našimi externími auditory 

Pokud jde o účetní výkaznictví, je firemní tým zodpovědný za přípravu řady měsíčních a čtvrtletních informací pro nejvyšší management a vedoucí pracovníky. Tento tým má také určitou úlohu při vytváření pravidelných plánů a v procesu tvorby ročního rozpočtu.  Pokud jde o externí výkaznictví, je firemní tým zodpovědný za účetní informace a za většinu kvalitativních informací obsažených v našem čtvrtletním zveřejnění výsledků a ve výroční zprávě.  Firemní tým má také určitou úlohu ve vyhodnocování příležitostí k akvizici ve spolupráci s pracovníky pro plánování a daně a také s pracovníky divizního managementu. Podobným multifunkčním přístupem se postupuje v souvislosti s prodejem podniků. Na divizní úrovni má finanční oddělení tři klíčové role pro podporu podniku:

  • Poskytovat přesné a včasné výkazy o finančních výsledcích (a předpovědi) společně s komentáři a vysvětlením rozdílů.
  • Udržovat řádný systém finančních kontrol a zajistit dodržování shody s našimi normami pro výkaznictví. Monitorování našich kontrolních systémů probíhá neustále a je to úkolem našeho interního auditního týmu. Cílem je zajistit to, abychom měli do naší všední práce měli zabudované robustní systémy a dobré interní kontroly.
  • Poskytovat informace a podporu pracovníkům zodpovědným za řízení provozů. Kromě vykazování finančních výsledků poskytuje finanční oddělení neúčetní data, která jsou užitečná pro řízení podniku. Patří sem údaje o výkonu papírny/závodu a náklady na výrobek potřebné pro plánování výroby.

Na úrovni závodu je klíčovým členem finančního týmu finanční kontrolor, který má konkrétní odpovědnost za tyto oblasti:

  • Vytváření řádné dokumentace a účetních záznamů,
  • Vykazování finančních výsledků závodu
  • Dodržování řádného systému finančních kontrol

Volná pracovní místa

Zajímá vás práce u nás?

Volná pracovní místa

Funkce

​Prodej a marketing

Budování hodnotných vztahů s našimi zákazníky. (Více)
 

Výroba

Práce v dynamickém prostředí produktů špičkové kvality včas pro naše zákazníky.
(Více)
  

Navrhování a inovace

uvádění našich nejlepších nápadů v život. (Více)

Podpora

Od lidských zdrojů po IT - můžete hrát ústřední úlohu v podporování a rozvoji našeho celosvětového týmu. (Více)

 

Zdroje

Zajišťují bezpečnost dodávek pro všechny služby, výrobky a nakoupené suroviny. (Více)