Hållbarhetsundersökning 2020 | Smurfit Kappa & Financial Times

Forskningsrapport för fri nedladdning

Hållbarhet omformar affärslandskapet för gott

Ladda ner

Smurfit Kappa har tillsammans med Financial Times genomfört en undersökning för att kunna svara på några av de mest angelägna frågorna när det gäller hållbarhet.

Det råder ingen tvekan om det: hållbarhet är en existentiell utmaning i vår tid. I takt med att företagen tar itu med de pågående konsekvenserna av COVID-19-pandemin inser konsumenterna de långtgående effekter som deras val kan få. Den växande sociala och miljömässiga medvetenheten har hårdnat till en brådskande uppmaning att agera, med ett ökat tryck att minska effekterna av klimatförändringar och konsumtion.

Ta reda på hur hållbarhetseffekten omformar företag till det bättre och utforska nya måsten.

Att hitta balans mellan hållbarhet och lönsamhet 

I mötet med den här osäkra situationen flyttar ledande företag sitt fokus från globala samtal till verklig handling. Detta oavsett hur etablerat företaget är på marknaden. I strävan att förbli relevant har det aldrig varit viktigare att finna balans mellan hållbarhet och lönsamhet.

Resultatet av vår nya undersökning stöder detta:

 • 83% av företagen beskriver hållbarhet som en affärsmöjlighet som man bör ta till vara 
 • 72% säger att hållbarhet är en bestående trend
 • 74% säger att de inte kommer att vänta på att deras konkurrenter ska höja ribban innan de definierar sina egna riktmärken för framgång

Vad kan du lära dig av denna forskningsrapport

Så vad kan dagens företag göra? Och hur kan de koppla sin företagsrapportering till hållbarhetsmål för att visa handling och bevisa effektivitet? Och omvänt, vad förväntar sig konsumenterna av de företag de köper produkter och tjänster från?

Vår nya undersökning försöker besvara dessa frågor och har funnit att företag som verkar i denna nya tid av hållbarhet måste:

 • Erkänna att hållbarhet är en katalysator för förändring som skapar tillväxtmöjligheter
 • Balansera hållbarhetspraxis med lönsamhet om de vill vinna intressenternas stöd på lång sikt
 • Förstå att företagskulturen måste anpassa sig till omvärldens uppmaningar till handling i takt med att allt fler ur millenniegenerationen och generation Z gör sitt intåg i arbetslivet
 • Anpassa sig efter konsumenternas förväntningar på hållbarhet för att stärka relationen mellan varumärke och kunder
FÅ EN KOPIA NU

Om undersökningen

Uppgifterna i denna rapport bygger på två undersökningar beställda av Smurfit Kappa och genomförda av Longitude, en division av The Financial Times, i januari 2020. Den första, en undersökning med 200 brittiska företagsledare och ledande befattningshavare, undersökte attityder och metoder för företagens hållbarhet inom dagligvaru- och detaljhandel samt
 e-handel och konsumentprodukter.

Den andra, en undersökning med 1500 brittiska konsumenter, undersökte konsumenternas attityder och uppfattningar när det gäller hållbarhet, deras inverkan på konsumenternas förväntningar på företagens hållbarhetsarbete.

Även om denna forskning genomfördes veckorna innan COVID-19-pandemin spreds världen över, anser vi att företagens och konsumenternas behov av att agera ur ett hållbarhetsperspektiv inte är mindre angeläget. När företagen ska hantera effekterna av pandemin tror vi att detta kommer att främja företagens hållbarhet till något som är tvingande för företagen, snarare än något som är en konkurrensfördel. 

Utöver den kvantitativa forskningen genomförde Longitude också en rad kvalitativa djupintervjuer mellan januari och mars 2020 för att samla in insikter om företagens hållbarhet i praktiken. Dessa omfattar:

 • Arco Berkenbosch, Vice President of Innovation and Development, Smurfit Kappa
 • Véronique Cremades-Mathis, Global Head of Sustainable Packaging, Nestlé
 • Gian De Belder, Principal Scientist, Procter & Gamble
 • Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director, Group Sustainability & Communications, Carlsberg Group
 • Ioannis Ioannou, Associate Professor of Strategy and Entrepreneurship, London Business School
 • Steven Stoffer, Vice President of Sustainability and Development, Smurfit Kappa
 • Loukia Tzekaki, Corporate Communications & Sustainability Associate Director, Procter & Gamble

 

Fyll i formuläret nedan för att kunna ladda ner rapporten

* Obligatoriskt fält

Jag bekräftar att jag har läst och godkänt innehållet i sekretesspolicyn . Du har rätt att när som helst säga upp användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Allt du behöver göra är att kontakta os.