Hur kan vi hjälpa dig?
Vad vi kan hjälpa dig med i dag?
SupplySmart

SupplySmart

Vi har analyserat 50 000 leveranskedjor för att hjälpa dig att optimera din

Visa film

SupplySmart är en kombination av unika verktyg, data och expertkunskaper som hjälper dig att optimera din leveranskedja med förbättrade förpackningslösningar – med denna försäkran fattar du väl riskavvägda beslut som ger stora kostnadsbesparingar.

SupplySmart-processen i sex steg

Vi analyserar ditt företag med en väl beprövad metodik i sex steg, utformad för att hjälpa dig att göra de mest välgrundade förpackningsvalen som ger bästa möjliga avkastning i kombination med minimal risk.
 • 1. PLANERA

  Vi inleder processen med att sätta oss in i din nuvarande situation, krav och önskemål för framtiden.
 • 2. IDENTIFIERA MÖJLIGHETER

  Med hjälp av avancerad benchmarking och vårt analysverktyg genomför vi en SmartScan för att hitta möjligheter i din leveranskedja.
 • 3. PRIORITERA

  Alla alternativa möjligheter som vi hittat genom vår SmartScan rankas baserat på värde, risker och genomförbarhet. Därefter kommer vi överens om en lämplig prioritering.
 • 4. UTVECKLA

  Vi utvecklar kreativa och personligt anpassade förpackningskoncept i syfte att maximera effektiviteten i din leveranskedja.
 • 5. SIMULERA

  De nya konceptens prestanda valideras och riskbedöms, utan avbrott i din leveranskedja.
 • 6. IMPLEMENTERA

  Vi kommer överens om en handlingsplan med tydliga mål och kostnadsbesparingar.
Vi sätter ny standard för förpackningslösningar
 • Data

  Vi använder avancerad datateknik för att leverera lösningar baserade på fakta.
 • Kreativitet

  Vi utmanar konstant gränserna kring förpackningar, teknik och vetenskap
 • Erfarenhet

  Vi använder våra gedigna kunskaper för att leverera verkligen lösningar – som matchar dina affärsmål.
 • Vetenskap

  Vi testar, jämför och använder fakta för att försäkra oss om den optimala lösningen.
 • Värde

  Vi utvärderar och levererar alltid lösningar som ger den mest positiva inverkan för verksamheten.
Kontakta vårt team

Se hur våra andra tjänster kan hjälpa ditt företag