SupplySmart

SupplySmart

Hur bra hänger din leveranskedja ihop?

Visa film

SupplySmart är en kombination av unika verktyg, data och expertkunskaper som hjälper dig att optimera din leveranskedja, direkt eller indirekt kopplat till förpackningar – med denna försäkran fattar du väl riskavvägda beslut som ger stora kostnadsbesparingar.

SupplySmart-processen i sex steg

Vi analyserar ditt företag med en väl beprövad metodik i sex steg, utformad för att hjälpa dig att göra välgrundade logistikval som ger bästa möjliga avkastning i kombination med minimal risk.
 • 1. PLANERA

  få översikt på krav och utmaningar i nuvarande specifikationer och kom överens om fokusområden
 • 2. IDENTIFIERA MÖJLIGHETER

  alla möjliga förbättringar och kostnadsbesparingar genom logistikkedjan
 • 3. UTVÄRDERA

  alla möjligheter, rangordna och kom överens om utvecklingsplan för förpackningslösningar
 • 4. UTVECKLA

  konceptlösningar och visa besparingsmöjligheter
 • 5. VALIDERA

  tillämpa verklig och virtuell simulering för att testa förbättringsförslagen samt gör riskbedömningar
 • 6. IMPLEMENTERA

  lösningarna med en överenskommen handlings- och tidsplan

Vi sätter ny standard för förpackningslösningar

 • Data

  Vi använder avancerad datateknik för att leverera lösningar baserade på fakta.
 • Kreativitet

  Vi utmanar konstant gränserna kring förpackningar, teknik och vetenskap
 • Erfarenhet

  Vi använder våra gedigna kunskaper för att leverera verkligen lösningar – som matchar dina affärsmål.
 • Vetenskap

  Vi testar, jämför och använder fakta för att försäkra oss om den optimala lösningen.
 • Värde

  Vi utvärderar och levererar alltid lösningar som ger den mest positiva inverkan för verksamheten.

Kontakta vårt team

Se hur våra andra tjänster kan hjälpa ditt företag