KRYMPFILMSALTERNATIVET

Läs om hur Segafredo Zanetti eliminerade krympfilm i plast med en 100 % pappersbaserad förpackningslösning

Utmaningen
Segafredo Zanetti packade sina kaffepåsar i enkla vita wellpappbrickor med krympfilm i plast. Brickorna var instabila under transport och inte säljande i butiken. Segafredo Zanetti kontaktade Smurfit Kappa för att hjälpa dem att hitta en ny hållbar, 100% pappersbaserad förpackningslösning för att eliminera krympfilmen och öka synligheten och försäljningen i butiken.
Vår strategi
Smurfit Kappa arbetade i nära samarbete med Segafredo Zanettis team för att utveckla en ny pappersbaserad förpackningslösning, för att eliminera behovet av krympfilm. Den nya lösningen med perforeringar gör att kaffet kan transporteras säkert och enkelt placeras på hyllan i samma förpackning. Genom att använda ljus och känslomässigt engagerande design kunde Smurfit Kappa också skapa en imponerande design för att sticka ut på hyllan.
Resultatet
Den nya lösningen som är 100% återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar har blivit extremt väl mottagen av kunderna. Designen har reducerat transport- och lagerkostnader och optimerat hastigheten hos kundens inpackningslinje, vilket ger en total årsbesparing på 165 000 euro. Dessutom har det minskat koldioxidavtrycket avsevärt och hjälper Segafredo Zanetti att uppfylla sina hållbarhetsmål.

ALTERNATIV TILL KRYMPFILM

Läs om hur Segafredo Zanetti ersatte krympfilm i plast med en 100% återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar pappersbaserad förpackningslösning.

Vi tänker nytt kring utformningen av hållbara förpackningar.

 • Material

  Återvunna eller återanvända material bör användas i största möjliga utsträckning. Om det i det aktuella fallet krävs nyfiber bör dessa komma från förnybara källor som inte används för livsmedelsprojekt.
 • Produktion

  Förpackningarna produceras med lägsta möjliga koldioxidutsläpp, avfall och vattenförbrukning. Produktionen sker på ett socialt och etiskt ansvarsfullt sätt.
 • Leveranskedja

  Förpackningarna bör vara utformade så att de endast buntar samman och skyddar produkten genom hela leveranskedjan. Alla andra funktioner, t ex marknadsföring, bör läggas till med minimal miljöpåverkan.
 • End of Life (uttjänta produkter)

  Hållbara förpackningar bör inte ha någon negativ inverkan på miljön oavsett end of life-scenario. De bör samlas in och återvinnas. Om de blir till avfall bör de inte ha någon negativ effekt på miljön.