EPS-ALTERNATIV

Läs om hur vi hjälpte Scania att byta ut icke biologiskt nedbrytbara förpackningsmaterial.

Utmaningen
Scania letade efter en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för paketeringen av sina vindrutor. Den nya förpackningen skulle behöva ersätta flera förpackningsmaterial, inklusive polystyren och plast, och möjliggöra effektivast möjliga lastning inom den nuvarande leveranskedjan. Materialet måste även ge ett effektivt produktskydd för vindrutor i flera storlekar och öka effektiviteten i paketeringen.
Vår strategi
Vi arbetade med Scanias nyckelintressenter för att identifiera deras behov i syfte att sänka deras kostnader. Vi analyserade varje del av Scanias leveranskedja och jämförde med de insikter som hade samlats in globalt från över 60 000 leveranskedjor.
Resultatet
Smurfit Kappa utvecklade en innovativ lösning som ersatte de icke biologiskt nedbrytbara materialen med 100 % återvinningsbart papper. Den nya designen gjorde att man kunde minska paketeringstiden med 72 %, sänka transportkostnaderna med 50% och spara 300 000 euro årligen.

Brechtel Coox, Förpackningsingenjör på Scania

”Smurfit Kappa lyckades presentera en smart lösning för oss som överträffade alla våra förväntningar.”

Ett initiativ där vi tänker nytt om hur hållbara förpackningar kan designas.

 • Material

  Återvunna eller återanvända material bör användas i största möjliga utsträckning. Om det i det aktuella fallet krävs nyfiber bör dessa komma från förnybara källor som inte används för livsmedelsprojekt.
 • Produktion

  Förpackningarna produceras med lägsta möjliga koldioxidutsläpp, avfall och vattenförbrukning. Produktionen sker på ett socialt och etiskt ansvarsfullt sätt.
 • Leveranskedja

  Förpackningarna bör vara utformade så att de endast buntar samman och skyddar produkten genom hela leveranskedjan. Alla andra funktioner, t ex marknadsföring, bör läggas till med minimal miljöpåverkan.
 • End of Life (uttjänade produkter)

  Hållbara förpackningar bör inte ha någon negativ inverkan på miljön oavsett end of life-scenario. De bör samlas in och återvinnas. Om de blir till avfall bör de inte ha någon negativ effekt på miljön.