Smurfit Kappa Kundcase - Topro

Kundcase

Automatiserad förpackningslösning gav kraftigt sänkta logistikkostnader för mobilitetsstödjande produkter

Utmaningen

  • Topros innovativa produkter behövde transporteras i smartare förpackningar för att minimera logistikkostnader och miljöpåverkan

  • Topro ville även öka produktionseffektiviteten och automatisera hela förpackningsprocessen

  • Deras befintliga förpackningar var besvärliga att lagra och lasta och gick heller inte att återvinna 

Vår strategi

  • Tillsammans med Topro utvärderade vi logistikkedjan i hela Europa och med hjälp av Paper to Box definierade vi de kriterier och den funktionalitet som förpackningen måste uppfylla – och vi kunde uppfylla alla punkter med vårt nya förpackningskoncept

  • Testsändningar gjordes också till deras anläggningar i Europa eftersom 90 % av deras produkter går på export

 

 

 
 

Resultatet

  • Vår nya lösning med en konisk låda gjorde att fler förpackningar kunde lastas på varje pall, totalt 180 fler produkter per lastbil

  • Vår lösning för Topro sänkte logistikkostnaderna med 40 % och deras förpackningslinje är nu 100 % automatiserad

  • "Smurfit Kappa har gjort ett suveränt jobb med justeringarna och anpassningarna som har resulterat i en mycket bra slutprodukt” chefen för logistikkedjan på Topro