Kundcase

Det innovativa ölfatslocket av wellpapp ökar produktens synlighet och ger ökad försäljning för Heineken

Utmaningen

 • Pivovar Velke Brezno (Heineken CZ) hade en stor kampanj för sitt nya ölmärke ett år efter den första lanseringen eftersom den prognostiserade försäljningen inte hade uppnåtts

 • Målet var att fästa ett lock som innehöll vissa varor, inklusive bräckliga föremål, på fatet på ett sätt som inte skulle påverka transporten negativt eller öka logistikkostnaderna

 • Ölfat skiljer sig mycket från flaskor – de riktar sig till en annan målgrupp med en annan typ av försäljningsställe 

 • Till en början ville inte Heineken i Tjeckien överväga en lösning av wellpapp och Smurfit Kappa fick därför övertyga dem om att det skulle fungera

 

Vår strategi

 • Inom en vecka hade Smurfit Kappa designat ett innovativt lock i wellpapp med inlägg som förbättrade produktens synlighet och som inte påverkade den befintliga processen negativt. 

 • Locken och inläggen på insidan levereras platta till kunden på en pall, och båda delarna kan monteras och sättas fast på fatet utan lim på bara nio sekunder 

 • Pivovar Velke Brezno fraktar dem till Heineken DC och grossisterna som lägger till merchandise-produkter (ölmattor, glas, lock) och sätter dem på ölfaten på försäljningsstället

 • Tack vare offsettryck kan grafiken på locket ändras med jämna mellanrum på ett kostnadseffektivt sätt

Resultatet

 • Försäljningen steg med 140 % under en tolvmånadersperiod (2016/2017)

 • Lätt att montera

 • Neutral kostnad