Pappersbaserat alternativ till övertäckningsmaterial

Läs hur lantbrukare kan förbättra odlingen och kostnaderna genom att byta från plastbaserat till pappersbaserat övertäckningsmaterial.

Utmaningen
Övertäckningsmaterial som placeras på marken för att behålla fuktigheten i jorden. Lantbrukare använder i huvudsak polyeten till detta, vilken kan vara svår och dyr att ta bort och även lämna kvar små fragment som kan konsumeras av djur.
Vår strategi
Smurfit Kappa har utvecklat ett nytt, revolutionerande papper som kan ersätta polyeten. AgroPaper™ är framställt av långa furufiber från hållbara skogar i norra Spanien och är effektivt och miljövänligt alternativ till traditionellt övertäckningsmaterial. Produkten hindrar ogräs. Den är också biologiskt nedbrytbar och man slipper ta bort den efter skörd. Den kan läggas ut med hjälp av redan befintliga maskiner.
Resultatet
AgroPaper® är biologisk nedbrytbart i enlighet med EN13432, med optimal temperaturkontroll som sörger för att odlingen inte blir överhettade, som den kan bli med polyeten. Då pappret kan komposteras och bli till organiskt material som jordmånen mår bra av, kan man också reducera kostnaderna. Genom vårt samarbete med välkända Agricultural Institute (INTIA) kan vi garantera egenskaperna hos AgroPaper®

Vi tänker nytt kring utformningen av hållbara förpackningar.

 • Material

  Återvunna eller återanvända material bör användas i största möjliga utsträckning. Om det i det aktuella fallet krävs nyfiber bör dessa komma från förnybara källor som inte används för livsmedelsprojekt.
 • Produktion

  Förpackningarna produceras med lägsta möjliga koldioxidutsläpp, avfall och vattenförbrukning. Produktionen sker på ett socialt och etiskt ansvarsfullt sätt.
 • Leveranskedja

  Förpackningarna bör vara utformade så att de endast buntar samman och skyddar produkten genom hela leveranskedjan. Alla andra funktioner, t ex marknadsföring, bör läggas till med minimal miljöpåverkan.
 • End of Life (uttjänta produkter)

  Hållbara förpackningar bör inte ha någon negativ inverkan på miljön oavsett end of life-scenario. De bör samlas in och återvinnas. Om de blir till avfall bör de inte ha någon negativ effekt på miljön.